ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Změny v testování od 3. 1. 2022

Alena Merhautová 03.01.2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí.


Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

Mění se i postup školy při pozitivním antigenním testu u žáka/ů po čtvrtečním testování -  spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka/ů. Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují režimová opatření:

1) používají ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
2) vykonávají aktivity odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení), tedy zachovává se princip homogenity dané skupiny,
3) používají hygienické zařízení pouze pro svou skupinu (určené školou, je-li organizačně možné to ve škole zajistit),
4) dodržují odstup od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) - např. oběd ve školní jídelně.

Více informací v následujících PDF souborech:

testování_leták_pro_rodiče_od3.1.2022.pdf

testování_leták_od_3.11.2022.pdf

Powered by Froala Editor