ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Kroužky

Vážení rodiče, pod odkazem níže naleznete rozpis mimoškolních a zájmových aktivit, které se budou ve školním roce 2020/2021 pořádat v naší škole. Činnost kroužků bude zahájena první týden v říjnu.
Upozorňujeme, že v rozpisu může docházet k úpravám a změnám.

Dále, pod rozpisem kroužků najdete letáky některých dalších nabídek.

 

Kutil Junior

 

Šachový kroužek

Baltík

 

Pro přihlášení na kroužky vedené našimi pedagogy, napište mail. prijmeni@zsmladi.cz

 
V minulých letech si žáci naší školy mohli vždy na začátku školního roku vyzkoušet trénink rugby. Tentokrát trénink nemůžeme uskutečnit, ale zájemcům o tento sport nabízíme letáček ARC Juridica Rugby z Chrášťan.


Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 30.11.2020 On-line beseda s rodiči žáků 5. a 7. tříd - víceletá gymnázia
  • 30.11.2020 Prezenční výuka tříd 1. stupně a 9. ročníku
  • 30.11.2020 Rotační prezenční výuka pro 6. až 8. ročník
  • 22.12.2020 Poslední den výuky v roce 2020
  • 04.01.2021 Zahájení vyučování v roce 2021
  • 11.01.2021 Informační schůzka s rodiči žáků 9. tříd - přihlášky na SŠ
  • 28.01.2021 Vysvědčení za 1. pololetí
  • 29.01.2021 Pololetní prázdniny
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.