Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Přijímání žáků | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Přijímání žáků

1. TŘÍDY:
V prvních třídách vyučují učitelky, které dobře znají problematiku 1. tříd. Obzvláště v prvních třídách jsou učitelky často v úzkém kontaktu s rodiči žáků. Prvňáčci na naší škole dostávají učebnice a mnohé školní potřeby zdarma (aktuální seznam dostávají rodiče vždy v červnu). Při nemoci malého žáčka učitelky poskytují žákům i rodičům individuální pomoc.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD:
Zápis do 1. tříd pro další školní rok se koná vždy v začátkem dubna (nová úprava školského zákona). K zápisu potřebujete rodný list dítěte, cizí státní příslušníci přinesou doklad o dítěti (rodný list či cestovní pas).

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY - Městská část Praha 13

Seznam spádových ulic s platností od 1. 1. 2012:
5.máje, Armády, Hildy Čihákové, Hlušičkova, Jindrova, K Fialce, K Hájům, K Jasánkám, K Lužinám, K Ohradě, K Vidouli, K Zahrádkám, Ke Golfu, Ke Kalvárii, Ke Koh-i nooru, Ke Konstruktivě, Ke Studánce, Kellnerova, Mládí, Na Dolnici, nám. Na Lužinách, Na Přívozích, Na Vlku, Okruhová, Ordovická, Plzeňská, Pod Kulturním domem, Pod Viaduktem, Pod Vlkem, Před Rybníkem, Příčka, U Cikánky, U Dálnice, U Mydlárny, U Paloučku, V Borovičkách, Ve Stromořadí, Vlasákova, Voleníkova, Za Lužinami, Za Mototechnou, Živcových

Škola přijímá žáky s bydlištěm v Praze 13 do naplnění kapacity podle kritérií stanovených ředitelem školy.  Kritéria přijetí do 1. tříd

Seznam spádových oblastí škol podle obecní vyhlášky o školských obvodech základních škol je zveřejněn na webu MČ Praha 13: spádové oblasti ZŠ Prahy 13

6. TŘÍDY:

V šestých třídách se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Co se v Mládí naučíš …“ s jazykovou profilací.

Případné zájemce o přestup do šesté třídy v naší škole bychom rádi upozornili, že počet žáků v 5. ročníku každoročně převyšuje počet míst v budoucím 6. ročníku, neboť ze tří 5. tříd vytváříme dvě 6. třídy. Po ukončení přijímacího řízení na osmiletá gymnázia (květen - červen) můžeme teprve nabídnout zájemcům z jiných škol případné volné místo. Ze zkušenosti z posledních let však musíme upozornit, že takovou možnost jsme neměli.

Zájemcům o přestup do naší školy doporučujeme kontaktovat vedení školy elektronickou poštou nebo telefonicky.

VÝUKA JAZYKŮ:

Třídy s rozšířenou výukou jazyků a podle ŠVP - Co se v Mládí naučíš
Naše škola ve své tradiční jazykové výuce pokračuje. Ve školním vzdělávacím programu Co se v Mládí naučíš, je jazyková výuka zařazena jako povinný předmět od 1. tříd. Jazyková profilace školy tedy pro naše žáky znamená, že se mohou v anglickém jazyce vzdělávat od 1. do 9. ročníku a druhý jazyk si volí od 6. ročníku.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 25.03.2023 - 31.03.2023 Lyžařský výcvikový kurz
  • 06.04.2023 Velikonoční prázdniny
  • 11.04.2023 - 14.04.2023 Sběr starého papíru
  • 13.04.2023 - 14.04.2023 Zápis do 1. tříd na šk. rok 2023/2024
  • 18.04.2023 Konzultace
  • 15.05.2023 - 19.05.2023 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem 5.tříd
  • 24.05.2023 Hrajeme si na školu - program pro předškoláky
  • 29.05.2023 - 02.06.2023 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem 3.tříd
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.