Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Ocenění | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Ocenění

Škola získala NÁRODNÍ CENU ČR a MEZINÁRODNÍ CENU EFQM

 

 V závěru roku 2016 se naše škola stala nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace 2016, který získala v rámci Národní ceny kvality ČR a současně získala mezinárodní manažerské ocenění EFQM.   

Po ročním procesu certifikace a hodnocení podle mezinárodních pravidel externími hodnotiteli bylo završeno naše úsilí a mohli jsme si převzít zmíněné ceny. Slavnostní večer proběhl pod záštitou a za účasti prezidenta republiky, předsedů obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu dne 22. listopadu 2016 ve Španělském sále Pražského hradu, kde se sešly nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou zodpovědnost a udržitelný rozvoj. Národní ceny jsou u nás a především ve světě považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma či organizace získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle jednotných pravidel, plně kompatibilních s nejnovějšími světovými standardy.

Společně s dalšími čtyřmi školami Prahy 13 jsme se staly první základní školou v České republice, která toto vysoce prestižní ocenění získala. Tímto oceněním jsme završili úspěšnou účast v inovativním projektu „CSR (Corporate Social Responsibility) do škol“, jehož cílem bylo aplikovat a vyhodnotit přístupy společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizaci a také vytvořit jednotnou metodickou příručku pro zavádění CSR do škol všech typů v celé České republice. Ačkoli se jedná o manažerskou cenu, chápeme ji jakou výsledek dlouhodobé společné spolupráce učitelů – žáků – rodičů – zřizovatele a všech podporovatelů naší školy. Rád bych tedy poděkoval všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu zejména svým zodpovědným, kultivovaným a chápajícím přístupem a svou aktivitou.

Významné národní a mezinárodní ocenění pro naši školu

Do nového roku 2019 vstoupila naše škola s prestižními tituly - Národní cenou České republiky a mezinárodním manažerským oceněním EFQM.

 

 

 

Základní škola Mládí opět získala významnou Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Stalo se tak opakovaně po dvou letech, kdy jsme znovu zpracovali Podkladovou zprávu a následně proběhlo externí hodnocení podle Statutu Národní ceny ČR a mezinárodních standardů.

Naplno jsme tak využili zkušenosti z předchozích let z inovativního projektu „CSR (Corporate Social Responsibility) do škol“ a současně museli obstát v mnohem přísnějším hodnocení. Jsme proto rádi, že naše škola získala obě zmíněná ocenění a obsadila 1. místo v kategorii Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní, není podnikání. Oficiální předání cen proběhlo na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu dne 27. listopadu.

Toto ocenění chápeme především jako výraz dlouhodobé vzájemné spolupráce všech lidí se školou neodmyslitelně spjatých, tedy nás zaměstnanců, dětí a jejich rodičů a podpory zřizovatele školy. Proto bych chtěl všem právě zmíněným vyjádřit poděkování a úctu, věnovat jim tuto cenu a vyjádřit víru v další úspěšnou spolupráci.

Evropská jazyková cena LABEL pro ZŠ Mládí

Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL.

Po šesti letech zamířila letošní Evropská jazyková cena LABEL 2012 opět na Základní školu Mládí. Tentokrát byl odbornou porotou oceněn projekt celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města, který dostal spolu s dalšími čtyřmi projekty přednost před celkem 40 přihlášenými. Kromě certifikátu o udělení ceny, obdržela škola také odměnu ve výši 200 000,- Kč na rozvoj úrovně jazykové výuky, jazykové pomůcky, další vzdělávání či mobilitu související s jazykovým vzděláváním. Soutěž v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města byla organizována naší školou pod patronací velvyslance Velké Británie v České republice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory Městské části Praha 13. Cenu LABEL uděluje každým rokem Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a MŠMT.

Cenu z rukou zástupců poroty převzali autoři a organizátoři soutěže Norbert Tlustý a Doubravka Matulová spolu s ředitelem školy Jaroslavem Vodičkou. Na slavnosti byli přítomni i zástupci žáků.

Quality Label – Certifikát kvality na naší škole, za eTwinning


Žáci a učitelé naší školy se mimo již sedmiletého zapojení do projektu ERASMUS+ věnují i dalším projektům spojeným s Evropskou unií. Jedním z nich jsou aktivity na portálu eTwinning, jejichž cílem je propojování evropských škol a pomoc s mezinárodními projekty spolupráce.

V minulém školním roce se žáci, učící se francouzsky, zapojili do projektu s názvem „Nos univers pour nos amis“, („Náš okolní svět pro naše přátele“). Nápad vzešel od učitele francouzského jazyka Tomáše Klinky a jeho italské kolegyně Lucii Tormen. Projekt zahrnoval vzájemné představení životní reality pražských dětí a jejich vrstevníků z podhorského italského města Belluno. Po celý školní rok si žáci 7. – 9. tříd vyměňovali prezentace s trojjazyčnými informacemi z tematických okruhů „příroda“, „město“, „kuchyně“ apod. Proběhlo i několik setkání přes Skype. Dozvěděli jsme se tak také, že například pálení čarodějnic je i italskou jarní slavností.

OCENĚNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Norbert Tlustý byl oceněn titulem Evropský učitel jazyků - Jazykovou cenou LABEL, udělovanou jako individuální ocenění Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (září 2006)


 PhDr. Doubravka Matulová získala titul Media Ámos v anketě Zlatý Ámos, vyhlašované Klubem Domino – dětské tiskové agentury. (duben 2007)


 PhDr. Doubravka Matulová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2010)


 Mgr. Norbert Tlustý obdržel Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2010)


 Mgr. Zuzana Zemanová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2011)


 PhDr. Jaroslav Vodička obdržel Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2016)


 Mgr. Alena Janíčková obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2017)


 Mgr. Alena Merhautová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2018)


  Dana Hildebrandtová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2019)


 PaedDr. Pavla Mrázová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2019)


 Mgr. Dana Stuchlíková obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2019)


 Mgr. Eva Jiskrová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2022)


 Mgr. Václava Petráková obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2023)


 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. obdržel Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2024)


 Mgr. Soňa Egermaierová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2024)

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 26.08.2024 - 30.08.2024 Možnost dodatečného vyzvednutí vysvědčení
  • 02.09.2024 Zahájení školního roku 2024/2025
  • 04.09.2024 - 04.09.2025 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.B
  • 05.09.2024 - 05.09.2024 Třídní schůzky s rodiči žáků 6. tříd k Adaptačnímu kurzu od 17:30 hod.
  • 09.09.2024 - 13.09.2024 Adaptační kurz 6. tříd
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.A
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Burza volnočasových aktivit v hale školy od 17:00 hod.
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Třídní schůzky s rodiči od 17:30 hod. (bez 6. tříd)
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.