ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Mezinárodní spolupráce

  ERASMUS+
   Projekt ERASMUS+ se (také) přesunul na web
   Projekt Virtual and Real in Our Life se představuje v Evropě

Virtual and Real na naší škole končí… my ale pokračujeme. Například s Průšou a jeho 3D tiskárnami.

Poslední den tohoto pololetí byl i závěrečným datem projektu Erasmus+ Virtual and Real in our Life (VROL), který jsme na naší škole koordinovali od roku 2018. Původní termín ukončení projektu v červnu 2020 byl o půl roku posunut kvůli pandemické situaci. Zapojené školy z Německa, Francie, Španělska a Itálie tak spolu s námi mohly dokončit některé z plánovaných aktivit alespoň v on-line prostředí. I přesto, že jsme přišli o možnost realizovat naše nápady a projekty během cest do zahraničí, jsme s našimi zahraničními partnery pokračovali ve spolupráci, ke které jsme mimo jiné využili naše nově nabyté znalosti a dovednosti z on-line světa. Ty jsme mimochodem rozvíjeli již dávno před březnem 2020.

Všechny výstupy projektu jsou nyní postupně archivovány na projektové stránce, kterou naleznete zde

Na stejné adrese naleznete i popisy setkání v Praze, Dreieichu, Motta di Livenza a Alcalá de Henares (francouzské Orléans jsme již kvůli COVID-19 nestihli), ale i další aktivity projektu. Při všech jsme se naučili lépe rozlišovat mezi realitou a její virtuálním napodobením či obohacením, uvědomili si rizika i příležitosti prolínání obou světů.

Získané zkušenosti budou nám, žákům i učitelům, pomáhat ve školní práci v mnoha dalších letech. Konkrétním příkladem může být zapojení žáků 2. stupně do projektu Prusa Academy „Prusa pro školy“, v jehož rámci byla škole věnována jedna (již třetí!) 3D tiskárna. S její pomocí vytvoří žáci pod vedením učitelů tři sety didaktických materiálů pro dějepis (3D divy antického světa), zeměpis (Nejvyšší hory Evropy) a přírodopis (Ornitologické puzzle). Výsledky naší práce bychom rádi zveřejnili do dvou měsíců. K užitku budou i dalším školám v ČR, a to přes databázi projektu na stránkách Prusa Academy.

Jako vzpomínku za projektem VROL přikládáme několik fotografií z mezinárodních aktivit, tenkrát ještě bez roušek a obav…

(Fotografie budou vloženy v nejbližší době.)

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 15.05.2022 - 22.05.2022 Jazykový pobyt ve Velké Británii - York
  • 16.05.2022 - 20.05.2022 Plavecká škola v přírodě 3. tříd
  • 24.05.2022 Hrajeme si na školu - pro budoucí žáky 1. tříd
  • 05.06.2022 - 10.06.2022 Škola v přírodě s angličtinou 4. tříd
  • 13.06.2022 Setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd
  • 30.06.2022 Vysvědčení za 2. pololetí
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.