ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Výukové materiály

Úložiště k distanční výuce od 14. 10. 2020

Kliknutím na název třídy níže, se Vám otevřou složky předmětů jednotlivých tříd, do kterých jsou ukládány náplně off-line hodin s úkolem a obsahy on-line hodin.

1A       2A       3A       4A       5A       6A      7A       8A       9A

1B       2B       3B       4B       5B       6B       7B       8B       9B

1C       2C       3C       4C       5C      

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Výukové odkazy

1. stupeň                                                                                                           2. stupeň                                                                                             


Český jazyk

Procvičování češtiny

Český jazyk pro 1. stupeň

Český jazyk

2. třída 3. třída 4. třída

On-line cvičeníUčení on-line

Český jazyk

Internetová jazyková příručka

Portál Nechybujte.cz

Pravidla českého pravopisu


Anglický jazyk

Procvičování po lekcích - učebnice Happy House 1 a 2

Procvičování po lekcích - učebnice Happy Street 1 a 2

Happy House 1 – obrázkový slovníček

Happy House 2 – obrázkový slovníček

Happy Street 1 - slovníček

Happy Street 2 - slovníček

Happy Earth 1 - slovníček

Procvičování angličtiny na webu Britské rady

Hry na procvičování angličtiny - Games for English

Jazykové aktivity AJ

Help for English - bohatý zdroj

Anglické e-knihy a audio-knihy zdarma v různých úrovních

Super simple songs

Jazykový průvodce v mnoha jazycích

Fonetická transkripce

Přepis do fonetické transkripce

Anglický jazyk

Univerzální stránka, kde najdeš řadu cvičení na mluvnici i na konverzaci

Slovník Lingea

Procvičování nepravidelných sloves

Anglické e-knihy a audio-knihy zdarma v různých úrovních

Jazykový průvodce v mnoha jazycích

Fonetická transkripce

Přepis do fonetické transkripce

Slovníčky English PLUS:

Wordlist level 1 Wordlist level 2 Wordlist level 3 Wordlist level 4

Francouzský jazyk

Uč se francouzsky pomocí aktuálních videí z frankofonního světa

Francouzský institut v Praze – centrum informací o Francii u nás

Francouzské písničky s aktivitami

Německý jazyk

Jazykový průvodce v mnoha jazycích


Matematika

On-line cvičení

Učení on-line

Matematika

2. třída 3. třída 4. třída

Přírodopis

Stanice přírodovědců

Biologická olympiáda

Mezinárodní encyklopedie živočichů, rostlin a hub

On-line magazín časopisu Vesmír

Česká společnost ornitologická a pozorování ptáků

Katalog ZOO, zooparků a akvárií v ČR

Botanické zahrady v ČR

Naučné stezky v ČR aneb tip na výlet

Mapa ptačích budek v ZŠ Mládí

Vlastivěda

Jak se co vyrábí

Vlastivěda

4. třída

Fyzika

Fyzika pro zájemce


Přírodověda

 Přírodověda

Chemie

chemická olympiáda

chemické kroužky při Stanici přírodovědců

chemie je cool (fotosoutěž)

chemické soutěže

interaktivní periodická soustava prvků

videa chemických reakcí


ICT

Manuál ovládání PC v prostředí Windows - do hodin ICT

Kompletní průvodce Windows 10


Výchova ke zdraví

http://www.vychovakezdravi.cz/

http://www.prvni-pomoc.com/

http://www.zachranny-kruh.cz/

http://odrogach.cz/


Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 30.11.2020 On-line beseda s rodiči žáků 5. a 7. tříd - víceletá gymnázia
  • 30.11.2020 Prezenční výuka tříd 1. stupně a 9. ročníku
  • 30.11.2020 Rotační prezenční výuka pro 6. až 8. ročník
  • 22.12.2020 Poslední den výuky v roce 2020
  • 04.01.2021 Zahájení vyučování v roce 2021
  • 11.01.2021 Informační schůzka s rodiči žáků 9. tříd - přihlášky na SŠ
  • 28.01.2021 Vysvědčení za 1. pololetí
  • 29.01.2021 Pololetní prázdniny
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.