ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Výukové materiály

Výukové odkazy

1. stupeň                                                                                                           2. stupeň                                                                                             


Český jazyk

Procvičování češtiny

Český jazyk pro 1. stupeň

Český jazyk

2. třída 3. třída 4. třída

On-line cvičeníUčení on-line

Český jazyk

Internetová jazyková příručka

Portál Nechybujte.cz

Pravidla českého pravopisu


Anglický jazyk

Procvičování angličtiny na webu Britské rady

Hry na procvičování angličtiny - Games for English

Jazykové aktivity AJ

Help for English - bohatý zdroj

Anglické e-knihy a audio-knihy zdarma v různých úrovních

Super simple songs

Slovníček Happy Street 1 New Edition

Slovníček Happy Street 2 New Edition

Slovníček Happy Earth 1 New Edition

Jazykový průvodce v mnoha jazycích

Fonetická transkripce

Přepis do fonetické transkripce

Slovníky Lingea

Anglický jazyk

Univerzální stránka, kde najdeš řadu cvičení na mluvnici i na konverzaci

Slovník Lingea

Procvičování nepravidelných sloves

Anglické e-knihy a audio-knihy zdarma v různých úrovních

Jazykový průvodce v mnoha jazycích

Fonetická transkripce

Přepis do fonetické transkripce

Slovníčky English PLUS:

Wordlist level 1 Wordlist level 2 Wordlist level 3 Wordlist level 4

Francouzský jazyk

Uč se francouzsky pomocí aktuálních videí z frankofonního světa

Francouzský institut v Praze – centrum informací o Francii u nás

Francouzské písničky s aktivitami

Německý jazyk

Jazykový průvodce v mnoha jazycích


Matematika

On-line cvičení

Učení on-line

Matematika

2. třída 3. třída 4. třída

Přírodopis

Stanice přírodovědců

Biologická olympiáda

Mezinárodní encyklopedie živočichů, rostlin a hub

On-line magazín časopisu Vesmír

Česká společnost ornitologická a pozorování ptáků

Katalog ZOO, zooparků a akvárií v ČR

Botanické zahrady v ČR

Naučné stezky v ČR aneb tip na výlet

Mapa ptačích budek v ZŠ Mládí

Vlastivěda

Jak se co vyrábí

Vlastivěda

4. třída

Fyzika

Fyzika pro zájemce


Přírodověda

 Přírodověda

Chemie

chemická olympiáda

chemické kroužky při Stanici přírodovědců

chemie je cool (fotosoutěž)

chemické soutěže

interaktivní periodická soustava prvků

videa chemických reakcí


ICT

Manuál ovládání PC v prostředí Windows - do hodin ICT

Kompletní průvodce Windows 10


Výchova ke zdraví

http://www.vychovakezdravi.cz/

http://www.prvni-pomoc.com/

http://www.zachranny-kruh.cz/

http://odrogach.cz/


Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 30.11.2021 On-line beseda s rodiči žáků 5. a 7. tříd - víceletá gymnázia
  • 22.12.2021 Poslední den vyučování v roce 2021
  • 03.01.2022 Zahájení vyučování v roce 2022
  • 10.01.2022 Informační schůzka s rodiči žáků 9. tříd - přihlášky na SŠ
  • 31.01.2022 Vysvědčení - 1. pololetí
  • 03.03.2022 Den otevřených dveří
  • 07.03.2022 - 11.03.2022 Jarní prázdniny
  • 07.04.2022 Zápis k povinné školní docházce do 1. tříd
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.