ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Aktuálně z jídelny

Vážení strávníci,
stravu je třeba odhlásit do 14:00 hod. předchozího pracovního dne přes server strava.cz. Pokud strávník nestihne stravu odhlásit, může si 1. den nepřítomnosti stravu vyzvednout jeho zástupce v době od 11:15 do 11:45 hod..
Vedoucí školní jídelny, Jindra Růžičková

Informace pro rodiče strávníků

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2021-2022

I.       datum narození 1. 9. 2011 - 31. 8. 2015        cena oběda je 30,- Kč

II.      datum narození 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011        cena oběda je 32,- Kč

III.     datum narození do 31. 8. 2007                      cena oběda je 34,- Kč

Způsob platby stravného: 

Inkasem z účtu nebo trvalým příkazem z účtu.

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo změnu způsobu platby, je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky a sdělí číslo účtu pro zasílání stravného.

Termín plateb stravného: 

Vždy předem, tak aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc.

Dítě se může stravovat ze těchto podmínek:

  1. Má uhrazeno stravné
  2. Má odevzdanou přihlášku ke stravování
  3. Nosí  k výdeji obědů stravovací čip.

Přeplatky na stravném:

U plateb inkasem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc. V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce.

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, v lednu a červenci.

Oběd, který není včas odhlášen bude strávníkovi účtován dle zák.561/2005 Sb.

 Jídelníček najdete na: www.strava.cz Zařízení:0698

Stravu je možné odhlásit na následující den vždy v pracovní den do 14:00 hod.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 15.05.2022 - 22.05.2022 Jazykový pobyt ve Velké Británii - York
  • 16.05.2022 - 20.05.2022 Plavecká škola v přírodě 3. tříd
  • 24.05.2022 Hrajeme si na školu - pro budoucí žáky 1. tříd
  • 05.06.2022 - 10.06.2022 Škola v přírodě s angličtinou 4. tříd
  • 13.06.2022 Setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd
  • 30.06.2022 Vysvědčení za 2. pololetí
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.