Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Aktuálně z jídelny | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Aktuálně z jídelny

Vážení strávníci,

jídelna vaří obědy každoročně od 1.9. a strava je přihlášená všem strávníkům, kteří se ke stravování přihlásili.

Stravu si nezapomínejte včas odhlásit!

prostřednictvím serveru Strava.cz,

e-mailem na: jidelna@zsmladi.cz

nebo telefonicky na: 251 618 574

Stravu je třeba odhllašovat do 14:00 hod. předchozího pracovního dne přes server strava.cz. Pokud strávník nestihne stravu odhlásit, může si 1. den nepřítomnosti stravu vyzvednout jeho zástupce v době od 11:15 do 11:45 hod..

Vedoucí školní jídelny, Jindra Růžičková

Informace pro rodiče strávníků

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2022-2023

 1. datum narození 1. 9. 2012 - 31. 8. 2016 - cena oběda je 34,- Kč
 2. datum narození 1. 9. 2008 - 31. 8. 2012 - cena oběda je 36,- Kč
 3. datum narození do 31. 8. 2008 - cena oběda je 38,- Kč

Způsob platby stravného: 

Inkasem z účtu nebo trvalým příkazem z účtu.

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo změnu způsobu platby, je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky a sdělí číslo účtu pro zasílání stravného.

Termín plateb stravného: 

Stravné je třeba uhradit předem, tak aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc.

Dítě se může stravovat ze těchto podmínek:

 1. Má uhrazeno stravné
 2. Má odevzdanou přihlášku ke stravování
 3. Nosí  k výdeji obědů stravovací čip.

Přeplatky na stravném:

U plateb inkasem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc. V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce.

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, v lednu a červenci.

Oběd, který není včas odhlášen, bude strávníkovi účtován dle zák.561/2005 Sb.

Obědy odhlašujte včas v aplikaci strava.cz. Nejpozději lze oběd odhlásit v den nepřítomnosti do 8:00 hod. na tel. č. 251618574 nebo e-mail: jidelna@zsmladi.cz.

První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:45 hod.

Oběd, který není včas odhlášen bude strávníkovi účtován dle zák.561/2005Sb

Jídelníček najdete na: www.strava.cz Zařízení:0698

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 05.09.2023 - 29.09.2023 Podej mi ruku - projekt pomoci žáků 8. a 9. tříd žákům 1. tříd
 • 25.09.2023 - 27.06.2023 Evropský den jazyků - v hodinách cizích jazyků
 • 26.09.2023 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.A
 • 27.09.2023 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.B
 • 29.09.2023 Den volna pro žáky - "ředitelské volno"
 • 02.10.2023 Zahájení pondělních kurzů angličtiny s rodilým mluvčím pro 1. a 3. třídy
 • 02.10.2023 - 06.10.2023 Sběr starého papíru
 • 02.10.2023 Zahájení činnosti zájmových kroužků
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.