ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Aktuálně z jídelny

Vážení strávníci,
stravu na středu 1.9. a další zářijové dny až do 10.9.  je třeba přihlásit prostřednictvím serveru strava.cz, případně mailem na adresu: jidelna@zsmladi.cz nebo telefonicky na 251 618 574 nejpozději do úterý 31.8.2021 do 14:00 hod.
Od 13.9. již bude strava automaticky přihlášena.
Podmínky pro odhlašování stravy jsou stejné jako v minulých letech, tedy do 14:00 hod. předchozího pracovního dne přes server Strava.cz
a telefonicky či mailem do 8:00 hod. ráno.
Vedoucí školní jídelny, Jindra Růžičková

Informace pro rodiče strávníků

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2021-2022

I.       datum narození 1. 9. 2011 - 31. 8. 2015        cena oběda je 30,- Kč

II.      datum narození 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011        cena oběda je 32,- Kč

III.     datum narození do 31. 8. 2007                      cena oběda je 34,- Kč

Způsob platby stravného: 

Inkasem z účtu nebo trvalým příkazem z účtu.

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo změnu způsobu platby, je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky a sdělí číslo účtu pro zasílání stravného.

Termín plateb stravného: 

Vždy předem, tak aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc.

Dítě se může stravovat ze těchto podmínek:

 1. Má uhrazeno stravné
 2. Má odevzdanou přihlášku ke stravování
 3. Nosí  k výdeji obědů stravovací čip.

Přeplatky na stravném:

U plateb inkasem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc. V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce.

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, v lednu a červenci.

Obědy je třeba odhlašovat předem, nejpozději však v den nepřítomnosti do 8,00hod. na tel. č. 251618574, nebo na e-mail: jidelna@zsmladi.cz.

 První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:45 hod.

Oběd, který není včas odhlášen bude strávníkovi účtován dle zák.561/2005Sb

 Jídelníček najdete na: www.strava.cz Zařízení:0698

Stravu je možné odhlásit vždy v pracovní den do 14:00 hod. na další pracovní den přes strava.cz nebo do 8:00 hod. ráno telefonicky na tel.: 251 618 574. Také v případě nefunkčnosti aplikace strava.cz, využijte uvedené telefonní číslo nebo můžete poslat mail na jidelna(@)zsmladi.cz.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 30.11.2021 On-line beseda s rodiči žáků 5. a 7. tříd - víceletá gymnázia
 • 22.12.2021 Poslední den vyučování v roce 2021
 • 03.01.2022 Zahájení vyučování v roce 2022
 • 10.01.2022 Informační schůzka s rodiči žáků 9. tříd - přihlášky na SŠ
 • 31.01.2022 Vysvědčení - 1. pololetí
 • 03.03.2022 Den otevřených dveří
 • 07.03.2022 - 11.03.2022 Jarní prázdniny
 • 07.04.2022 Zápis k povinné školní docházce do 1. tříd
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.