Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Mezinárodní zkoušky | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Mezinárodní zkoušky

Naše škola nabízí žákům od 3. do 9. tříd již mnoho let možnost vykonání mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Jde o Cambridgeské zkoušky Young Learners ve třech úrovních: Starters, Movers a Flyers a dále dvě úrovně zkoušek pro starší žáky: KET for schools a PET for schools.

Jde o výborný motivační nástroj doplňující výuku jazyka. Při zkoušce žák - kandidát zažije úspěch i mimo hodinu angličtiny a dostane vysvědčení - certifikát o úspěšném vykonání zkoušky přímo z anglického univerzitního města Cambridge. 

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních Starters pro žáky 3. - 4. tříd, Movers pro žáky 4. - 5. tříd a Flyers pro žáky 5. – 6. tříd probíhají přímo ve škole vždy začátkem března. Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. Ročník) Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.

Starters pro žáky 3. – 4. tříd: Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut). V testu kandidáti rozeznávají barvy, odpovídají na jednoduché otázky o sobě a píšou jednoduché jednoslovné odpovědi na základní otázky.

Movers pro žáky 4. – 5. tříd: Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (5-7 minut). V testu kandidáti prokazují porozumění jednoduchým anglickým pokynům, vyplňují jednoduchý dotazník či odpovídají na jednoduché otázky o sobě, odpovídají na otázky a zapisují jednoduchá fakta (jako dny v týdnu, časy, jména), která slyšeli nebo četli v dětském příběhu. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Flyers pro žáky 5. – 6. tříd: Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut). V testu kandidáti vysvětlují rozdíly mezi dvěma obrázky či příběhy, píší nebo vypráví jednoduchý příběh, dotazují se a používají minulý čas. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Přihlašování kandidátů na zkoušky YLE probíhá vždy na přelomu roku prosinec-leden. Jakékoliv dotazy ke zkouškám vám zodpovědí učitelé angličtiny nebo zástupce ředitele pro I. stupeň. Materiály ze zkoušek jsou odesílány do Cambridge ve Velké Británii.  

Aktuální informace ke zkouškám YLE včetně přihlášky najdete zde

Zkoušky KET a PET for schools navazují na zkoušky YLE (Young Learners Exams) pro mladší žáky a jsou určeny žákům 2. stupně.
Zkoušky žáci konají v prostorách Britské rady nebo jiné partnerské instituce v centru Prahy. Před zkouškami se koná několik setkání s žáky, kde je učitelé anglického jazyka seznámí s obsahem i průběhem zkoušky. Jaký typ zkoušky pro své dítě vybrat, konzultujte s učiteli angličtiny. Zkoušky KET for Schools jsou vhodné pro žáky 6.-7. třídy, PET for Schools pak pro žáky 8.-9. třídy. Pro výjimečně nadané žáky je pak vhodná zkouška FCE for Schools v 9. ročníku. Alternativou pro zkoušku KET for Schools je také zkouška FLYERS.

Přihlašování kandidátů na zkoušky KET, PET, popř. FCE probíhá vždy na podzim. Informace žáci získají u svých učitelů angličtiny.

Aktuální informace o cenách a termínech této zkoušky ve šk.r. 2022/2023 + přihláška :

Cambridge English Exams- bližší info

Cambridgeske zkousky - přihláška pro tisk

Škole je každoročně udělován certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.


Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 05.09.2023 - 29.09.2023 Podej mi ruku - projekt pomoci žáků 8. a 9. tříd žákům 1. tříd
  • 25.09.2023 - 27.06.2023 Evropský den jazyků - v hodinách cizích jazyků
  • 26.09.2023 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.A
  • 27.09.2023 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.B
  • 29.09.2023 Den volna pro žáky - "ředitelské volno"
  • 02.10.2023 Zahájení pondělních kurzů angličtiny s rodilým mluvčím pro 1. a 3. třídy
  • 02.10.2023 - 06.10.2023 Sběr starého papíru
  • 02.10.2023 Zahájení činnosti zájmových kroužků
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.