ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do 1. třídy

Norbert Tlustý 30.04.2021

Vážení rodiče, 

pod odkazem níže najdete rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a udělení odkladu na základě žádostí, které jste podali v době zápisu.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou na doručenku nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o odkladu již byla zaslána.

                                               ROZHODNUTÍ

Pozn.: Kódy jsou číselně a abecedně řazeny a nejde o zařazení přijatých uchazečů do tříd nebo skupin.

Powered by Froala Editor