ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

PROGRAMY O DOSPÍVÁNÍ

Alena Merhautová 05.04.2021

V minulých týdnech se žáci šestých až osmých ročníků zúčastnili výchovně-vzdělávacích  programů o dospívání. Vzhledem k současné situaci proběhly programy netradičně, stejně jako výuka, formou on-line v prostředí MS Teams. 

Programy jako každoročně vedla paní Mgr. Podlahová ze společnosti MP Education, která svým příjemným vystupováním dokázala žáky zaujmout i přes obrazovku počítače. Pro nižší ročníky (6.třída) je program zaměřen především na fyzické změny při dospívání – učí žáky lépe poznat své tělo, správně o něj pečovat a starat se. Program probíhají zvlášť pro chlapce (Na startu mužnosti) a zvlášť pro dívky (Čas proměn).

Pro starší ročníky (6.-8.třída) jsou následně programy zaměřeny na fyzické, psychické i vztahové rozdíly mezi mužem a ženou - zaměřují se na odpovědné sexuální chování a prevenci pohlavně přenosných chorob.

 Pochvala patří i našim žákům, kteří se i přes počáteční ostych aktivně zapojovali do diskuse a svými dotazy dokázali vhodně reagovat a doplňovat témata přednášek.  

Programy jsou zařazeny do preventivního programu školy a navazujeme na ně i v předmětech výchova ke zdraví a přírodopis. 

 Mgr. Kateřina Wollnerová, metodička prevence ZŠ Mládí


Powered by Froala Editor