ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Výuka na 1. stupni od 12. 4. 2021

Norbert Tlustý 07.04.2021

Návrat žáků 1. stupně do škol byl stanoven na 12. duben. 

Bude se jednat o žáky 1. stupně v týdenních rotacích, kdy jeden týden se budou žáci učit ve škole a druhý distančně. Připravili jsme střídání žáků tak, že liché ročníky (1., 3. a 5. třídy) se budou prezenčně ve škole vzdělávat v lichých týdnech, počínaje 15. týdnem od 12. dubna, a následně je v sudých týdnech budou střídat sudé ročníky (2. a 4. třídy), počínaje 16. týdnem od 19. dubna.

Další podrobnější informace obdrželi rodiče mailem ve čtvrtek 8. dubna.

OŠETŘOVNÉ: Řešíte-li "ošetřovné" přijde vám vhod odkaz na web MPSV s článkem nazvaným Krizové ošetřovné.

Protože hodně otázek přináší diskutované testování, uvádíme zde podrobnější informace:

Podmínkou účasti na prezenční výuce a jejím dlouhodobém udržení bude dle mimořádného opatření MZČR preventivní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testování bude provedeno ve škole neinvazivními antigenními testy – samoodběrem, a to 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě jiný první den osobní přítomnosti dítěte ve škole. S platností od 3. 5. se žáci 1. stupně budou testovat jednou týdně. Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem 5x obkrouží stěnu nosní dírky. Jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby.

Pokud se žák odmítne sám testovat, není jeho osobní přítomnost ve škole možná. Škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou a nemá povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání dle zákona. Přesto i v takovém případě jsme připraveni poskytnout přiměřenou formu studijní podpory.

Testování se neprovádí u osob, které:

  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od 1. pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením),
  • mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo PCR testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (nutné doložit potvrzením),
  • popř. u osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a o aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.

V případě, že Vaše dítě patří do některé z těchto skupin (bez nutnosti testování), informujte o tom třídní učitelku a zašlete v příloze mailu požadované potvrzení s předstihem nejméně jednoho dne před testováním ve škole.

Průběh testování:

Testování bude probíhat ve škole bezprostředně po příchodu do školy v jednotlivých učebnách 1. vyuč. hodinu podle pokynů dohlížejících osob. Žáci nebudou využívat šatny.

Přítomnost rodičů u testování mladších žáků (1. -3. třída) je podle manuálu MŠMT umožněna, ale vzhledem k prostorovým možnostem školy rodiče žádáme o její zvážení. Větší množství třetích osob ve škole by mohlo naopak situaci zkomplikovat. Děti v doprovodu rodiče by musely být testovány odděleně v jiných prostorách.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován a škola vyzve zákonné zástupce, aby si dítě bez odkladu vyzvedli. Všem osobám s pozitivním výsledkem testu nařizuje MZČR povinnost kontaktovat svého praktického lékaře a podstoupit tzv. konfirmační RT-PCR test.

Pokud bude žák nebo žáci pozitivně ve škole testováni v druhý testovací den týdne, bude celá skupina izolována a prezenční výuka třídy bude přerušena do doby podle rozhodnutí KHS - osobní přítomnost ve škole bude žákům umožněna pokud se prokáží negativním výsledkem konfirmačního RT-PCR testu nebo po 14 denní izolaci doma.

Průvodce testováním

Powered by Froala Editor