ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Dítě v těžké životní situaci ?

Alena Merhautová 19.03.2021

Co dělat, když se dítě ocitne v krizi a potřebuje odbornou pomoc?

Od 8. 3. do 28. 3. 2021 probíhá v České televizi celorepubliková spotová kampaň Pomocné mapy. www.pomocnemapy.cz sdružuje kontakty na služby krizové pomoci v celé ČR. Cílem je, aby si každé dítě v krizi mohlo včas požádat o pomoc. Veškeré služby jsou dětem poskytovány zcela zdarma. 

Zde je videospot ke kampani, který běží až do 28.3. 2021 v ČT.

Webová stránka Pomocné mapy je zacílená na věkovou skupinu dětí do 15 let věku. Na webu je dostupná mapa České republiky, ve které jsou zaneseny pracoviště krizové pomoci. U každé organizace je uveden kontakt na pracovníky, webové stránky a adresa pracoviště. Uživatel může na základě geolokace vyhledat službu nejbližší jeho aktuálnímu bydlišti.

Pandemie COVID-19 výrazně zasáhla do života dětí, které se stále častěji dostávají bez vlastního zavinění do krizových situací. Znásobily se faktory mající nepříznivý vliv na psychiku dětí. Mezi ně patří sociální izolace, čas trávený v on-line prostoru, distanční výuka, velké množství negativních informací v médiích.

 

Powered by Froala Editor