ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Norbert Tlustý 06.04.2021

Zápis v roce 2021 probíhá online. Přihlášku – žádost najdete pod bannerem níže (klikněte na banner). Žádost si vytiskněte, doplňte zbývající položky a podepsanou doručte do školy se všemi přílohami. Pokud žádáte o odklad, doručte žádost s oběma doporučeními. 

Žádosti lze doručit do školy vhozením do sběrného boxu ve škole ve všední den od 7:00 – 16:00 hodin, datovou schránkou, mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Prosíme o pozorné vyplnění kolonek v žádosti online i v žádosti v pdf formátu po vytištění. V případě nevyplnění některých údajů Vás budeme kontaktovat. Podpisem zákonný zástupce potvrzuje správnost vyplněných údajů.

V případě, že nemáte možnost vyřídit žádost online, napište mail na zapis@zsmladi.cz a domluvte si termín osobní návštěvy, při které vyplníte žádost ve škole.

Pokud jste ještě nečetli předchozí příspěvek s informacemi k zápisu, doporučujeme se s ním seznámit zde

Žádost o odklad nástupu k povinné školní docházce

Postup je stejný, jako u žádosti o přijetí. V přihlášce – žádosti jen navíc zaškrtnete, že budete žádat o odklad školní docházky. Dále přiložíte i vytištěnou a podepsanou Žádost o odklad (přijde Vám mailem spolu s Žádostí o přijetí, pokud jste zatrhli možnost „Chci žádat o odklad“), nebo lze opět vyzvednout prázdný formulář v recepci školy, vyplnit a vhodit do sběrného boxu.

Nezapomeňte k žádosti doložit doporučení odkladu z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) a od lékaře. Pokud některé z doporučení ještě nebudete mít, uveďte to na žádosti o odklad, sdělte to na email zapis@zsmladi.cz nebo nahlaste v recepci. Žádost bude vyřízena až po doručení obou doporučení.

Další informace:

Ve školním roce 2021/2022 škola z kapacitních a prostorových důvodů otevře dvě třídy prvního ročníku v počtech po 24 žácích. Celkově tedy bude možné přijmout 48 dětí. Kritéria přijetí

Powered by Froala Editor