ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Zápis do 1. tříd - k povinné školní docházce

Norbert Tlustý 12.03.2021

Vážení rodiče, 

vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením se Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy do ZŠ Mládí uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole.

K zápisu bude sloužit aplikace Zápisy online, díky které vyřídíme většinu administrativních úkonů elektronicky. 

Žádosti o zápis bude možné podávat v období od 6. do 16. dubna 2021. V tomto období, bude odkaz na aplikaci umístěn na webové stránce školy. Žádost vyplníte a odešlete podle pokynů v aplikaci. Na Vaši emailovou adresu, kterou uvedete v žádosti, Vám Vaše žádost přijde v PDF formátu. Žádost vytisknete, podepíšete a doručíte s kopiemi všech potřebných dokladů (viz. níže) do školy nejpozději do 16. dubna do 16:00 hodin jedním zvoleným způsobem.

 1. osobně do sběrného boxu v recepci školy ve všední den od 7:00 – 16:00 hodin. Za dodržení hygienických opatření – zakryté dýchací cesty respirátorem a odstup osob minimálně 2 m. (Nejčastěji použitý způsob v dubnu 2020.)
 2. e-mailem jako přílohy s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu zapis@zsmladi.cz
 3. osobní datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy: ndupejn
 4. poštou na adresu Základní škola, Mládí 135/4, 155 00 Praha 5

Ve výjimečných případech, pokud nemáte možnost žádost vyplnit elektronicky, bude možné v daném období žádost vyplnit ručně v recepci školy. O případnou pomoc – radu je možné požádat na mailu zapis@zsmladi.cz nebo telefonicky na čísle 235 515 464.

Co je třeba přiložit k žádosti o přijetí:

 1. Kopii rodného listu dítěte, u cizinců ekvivalentní doklad nebo kopii pasu.
 2. Pokud jste v nedávné době změnili bydliště, přiložte výpis z evidence obyvatel.
 3. Pokud se jedná o předčasný nástup, je třeba přiložit ještě další doklady:
  1. U dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum)
  2. U děti narozených po 31. 12. 2015 je třeba doručit dvě doporučení, a to ze Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a od odborného lékaře.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO – Každému zapisovanému dítěti je přiděleno registrační číslo, pod kterým najdete výsledek zápisu na webové stránce školy nejpozději do 30 dnů od skončení zápisu.

Žádost o odklad nástupu k povinné školní docházce

Postup je stejný, jako u žádosti o přijetí. V přihlášce – žádosti jen navíc zaškrtnete, že budete žádat o odklad školní docházky. Dále přiložíte i vytištěnou a podepsanou Žádost o odklad (přijde Vám mailem spolu s Žádostí o přijetí, pokud jste zatrhli možnost „Chci žádat o odklad“), nebo lze opět vyzvednout prázdný formulář v recepci školy, vyplnit a vhodit do sběrného boxu.

Nezapomeňte k žádosti doložit doporučení odkladu z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) a od lékaře. Pokud některé z doporučení ještě nebudete mít, uveďte to na žádosti o odklad, sdělte to na email zapis@zsmladi.cz nebo nahlaste v recepci. Žádost bude vyřízena až po doručení obou doporučení.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má zákonný zástupce právo nahlédnout do spisu svého dítěte. To bude zájemcům umožněno ve dnech 19. a 20. 4. vždy od 9:00 do 16:00 hodin. V případě zájmu si domluvte návštěvu na tel.: 235 515 464 nebo na mailu zapis@zsmladi.cz

Jakékoliv dotazy pište na mail zapis@zsmladi.cz

Do poslední chvíle jsme všichni doufali, že zápis bude moci proběhnout klasickou formou. Děkujeme za pochopení.

Další informace:

Pokud to situace dovolí, uspořádáme návštěvu přijatých dětí ve škole a schůzku s rodiči. V červnu 2020 to bohužel možné nebylo a informace jsme předávali elektronicky.

Rozdělení dětí do tříd bude probíhat po skončení přijímacího řízení. Pokud si přejete, aby Vaše dítě bylo zařazeno do stejné třídy s kamarádem či kamarádkou, počkejte na přijetí a pak své přání (jméno a příjmení jednoho kamaráda či kamarádky) pošlete na adresu zapis@zsmladi.cz do pátku 7. května 2021. K Vašim přáním přihlédneme, ale neslibujeme, že se podaří vyhovět všem.

Budeme se těšit na případnou spolupráci při vzdělávání Vašeho dítěte a přejeme hlavně zdraví.

Dále přikládáme dva užitečné soubory:

Připravenost dítěte na vstup do školy                     Připravenost dítěte na školu  

Powered by Froala Editor