Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website ZÁPIS DO 1. TŘÍDY | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Norbert Tlustý 07.04.2023

Ve dnech 13. a 14. dubna 2023 bude na naší škole probíhat zápis dětí k povinné školní docházce do 1. tříd.

ČTVRTEK 13. 4. od 13:00 do 18:00 hodin a PÁTEK 14. 4. od 13:00 do 17:00 hodin

V těchto dnech a vybraném čase (čas si zákonný zástupce zaregistruje při online zápisu do 12. dubna 2023) se zákonný zástupce dostaví do školy k zápisu s dítětem a potřebnými dokumenty..

Zápis do 1. tříd se koná ve čtvrtek 13. 4. od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 14. dubna od 13:00 do 17:00 hod. 
Podání žádosti můžete provést elektronicky od 27. března do 12. dubna 2023.

K zápisu přiveďte své dítě a s sebou přineste vytištěnou a podepsanou žádost, občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro podání žádosti klikněte na níže umístěný barevný banner. Podání žádosti bude aktivní od 27. března od 14:00 hod. do 12. dubna 23:59 hod.

https://zsmladi.cz/upload/897566fb0b9e1f490456a265f4de229fdfa62ff0.jpeg

Nabízíme video návod zde

Pokud nemáte možnost podat žádost elektronicky, můžete žádost o přijetí nebo žádost o odklad vyplnit přímo u zápisu ve škole.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v dalším školním roce k novému zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do zvolené základní školy. Nemusí se tedy jednat o školu, kde bylo vystaveno rozhodnutí o odkladu.

Zápis v řádném termínu
K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 
v doprovodu svých zákonných zástupců.

Předčasný nástup do školy
U dětí narozených v období od 1. 9. do 31. 12. 2017 při zápisu zákonný zástupce předloží doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.
U dětí narozených v období od 1. 1. do 30. 6. 2018 při zápisu zákonný zástupce předloží doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum a také doporučení odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí jsou trvale zveřejněna na webové stránce školy ZDE.

Pokud v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jí pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok. V případě dvojčat bude losováno jedno z registračních čísel pro obě děti.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu:

  • Vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí/ Žádost o odklad podanou přes aplikaci Zápisy online na webové stránce školy
  • rodný list dítěte nebo jeho ekvivalent
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • doklad uvádějící bydliště dítěte
  • cizinci cestovní pas s povolením pobytu
  • doporučení (PPP, SPC, lékař…)
  • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla v dubnu 2022 žádost o odklad podána na jiné škole v ČR

Žádost o odklad

K žádosti o odklad je třeba přiložit dva doklady: 

1. doporučení PPP nebo SPC
2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).

Obě doporučení je třeba přiložit k žádosti u zápisu nebo nejpozději do 28. dubna 2023. Pokud nebudete mít všechna potřebná doporučení při zápisu, vyplňte nejdříve žádost o přijetí a po domluvě bude dodáno chybějící doporučení.

Bydliště zákonný zástupce doloží občanským průkazem nebo výpisem z evidence obyvatel.

Na školní rok 2023/2024 budou otevřeny tři 1. třídy s celkovým počtem 72 žáků.

Zde zveřejňujeme Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a přidáváme také informace k posouzení školní zralosti Školní zralost Pokud si školní zralostí dítěte nejste jisti, doporučujeme návštěvu pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra, kde školní zralost posoudí a dají doporučení. Nástup nezralého dítěte do školy ovlivňuje negativně zdraví dítěte, jeho učení ve škole a motivace dítěte ze strany školy je velmi ztížena.

Dále zde uvádíme možnost si vyhledat, která škola je spádová pro Vaše dítě: Školské obvody základních škol Prahy 13 

SPÁDOVÉ OBLASTI PRO CELÉ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, platná od roku 2018 

V případě dalších dotazů pište na zapis(@)zsmladi.cz.

Powered by Froala Editor