ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Úspěšný návrat do lavic

Jaroslav Vodička 12.04.2021

Vážení rodiče,

jsme moc rádi, že jsme 12. dubna mohli znovu přivítat žáky 1. stupně ve škole a vrátit se aspoň v rotační výuce k práci na vzdělávání Vašich dětí přímo ve škole. Vzhledem k současným opatřením nebude práce úplně jednoduchá, ale Váš rozumný a podporující přístup nám moc pomáhá. Chtěli jsme Vám poděkovat i za Váš přístup k testování, které všechny děti samoodběrem zvládly bez problémů. Věříme, že se nám společně podaří udržet děti ve škole.

Zároveň bychom rádi poděkovali rodičům, kteří nabídli pomoc a přišli nám s testováním pomoci. Moc si pomoci vážíme.

Powered by Froala Editor