Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Také matematický klokan je původem z Austrálie | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Také matematický klokan je původem z Austrálie

Norbert Tlustý 25.03.2021

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na těchto webových stránkách.

A jak vypadalo školní kolo v kategorii Klokánek – tedy ve 4. a 5. třídách? 

Letošní ročník soutěže Matematický klokan proběhl v kategorii Klokánek distančně v termínu 19. 3. 2021Zúčastnilo se ho 142 žáků 4. a 5. tříd. 

Při tomto nestandardním způsobu řešení soutěžních úloh projevili žáci nejen zájem o matematiku, ale uplatnili i své zkušenosti v práci s počítačem. Ve výukovém prostředí Teams si musel každý na začátku soutěže najít soutěžní otázky, samostatně je v časovém limitu vyřešit, a ještě včas zapsat svá řešení do on-line formuláře odpovědí. I když občas zazlobila technika, všichni žáci za podpory svých učitelek zvládli soutěží projít. Blahopřejeme a máme radost z jejich pokroku.

Mezi nejúspěšnější řešitele ve školním kole patří:

1.              Viktorie     Procházková  4.A

1.              Martina      Všetičková     4.A

2.              Vít             Lokajíček        5.A

3.              Ellen         Piralćová        5.B

4.              Ema           Adamková     5.A

5.              Jakub        Vedral            5.A

6.              Daniel       Soukup          5.B

7.              Sofie         Vlčková          4.B

8.              Margarita   Migel              4.B

9.              Matyáš      Hladěna          4.A

9.              Eliška        Vyskočilová   4.B

10.            Viola         Froňková        5.C

Mgr. Alexandra Matušů


Powered by Froala Editor