Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Registrace k zápisu do 1. třídy na šk. rok 2024/2025 | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Registrace k zápisu do 1. třídy na šk. rok 2024/2025

Klára Dzúrová 27.03.2024

Zápis do 1. tříd se koná ve čtvrtek 4. 4. od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 5. 4. od 13:00 do 17:00 hod. 
Podání žádosti můžete provést elektronicky od 20. března do 3. dubna 2024.

K zápisu přiveďte své dítě a s sebou přineste vytištěnou a podepsanou žádost, občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro podání žádosti klikněte na níže umístěný barevný banner. Podání žádosti bylo aktivní od 20. března do 3. dubna.

https://zsmladi.cz/upload/897566fb0b9e1f490456a265f4de229fdfa62ff0.jpeg

Pokud nemáte možnost podat žádost elektronicky, můžete žádost o přijetí nebo žádost o odklad vyplnit přímo u zápisu ve škole. 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v dalším školním roce k novému zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do zvolené základní školy. Nemusí se tedy jednat o školu, kde bylo vystaveno rozhodnutí o odkladu. Rozhodnutí o odkladu z loňského roku vezměte s sebou k zápisu, pokud bylo vystaveno na jiné základní škole.

Zápis v řádném termínu
K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 
v doprovodu svých zákonných zástupců.

Předčasný nástup do školy
U dětí narozených v období od 1. 9. do 31. 12. 2018 při zápisu zákonný zástupce předloží doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.
U dětí narozených v období od 1. 1. do 30. 6. 2019 při zápisu zákonný zástupce předloží doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum a také doporučení odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí jsou trvale zveřejněna na webové stránce školy zde.

Pokud v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok. V případě dvojčat bude losováno jedno z registračních čísel pro obě děti.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu:

  • Vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí/ Žádost o odklad podanou přes aplikaci Zápisy online na webové stránce školy
  • rodný list dítěte nebo jeho ekvivalent
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • doklad uvádějící bydliště dítěte (pouze v případě odlišného bydliště od zákonného zástupce)
  • cizinci cestovní pas s povolením pobytu
  • doporučení (PPP, SPC, lékař…) při předčasném zápisu nebo žádosti o odklad
  • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla v dubnu 2023 žádost o odklad podána na jiné škole v ČR

Žádost o odklad

K žádosti o odklad je třeba přiložit dva doklady: 

1. doporučení PPP nebo SPC
 2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).

Obě doporučení je třeba přiložit k žádosti u zápisu nebo nejpozději do 30. dubna 2024. Pokud nebudete mít všechna potřebná doporučení při zápisu, vyplňte nejdříve žádost o přijetí a po domluvě bude dodáno chybějící doporučení.

Na školní rok 2024/2025 budou otevřeny tři 1. třídy s celkovým počtem 72 žáků.

Powered by Froala Editor