ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Provoz školy od 4. ledna 2021

Norbert Tlustý 28.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

podle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 o přijetí krizového opatření probíhá od 4. ledna 2021 prezenční výuka pouze pro třídy 1. a 2. ročníků. Pro ostatní třídy od 3. do 9. ročníku začíná opět povinná distanční výuka. Toto opatření je zatím v platnosti do 10. ledna 2021.

Povinná distanční výuka bude probíhat podobně jako v období od 18. 11. do 30. 11. 2020. Výuka probíhá pomocí on-line a off-line hodin podle rozvrhu v prostředí MS Teams s uložením učiva v úložišti na webové stránce školy Výukové materiály | ZŠ Mládí (zsmladi.cz).

Školní družina: ranní provoz školní družiny je omezen jen pro nutné případy pro žáky 1. a 2. tříd. Odpolední provoz probíhá od konce vyučování do 17:00 hodin bez omezení.

Školní jídelna: Žáci na prezenční výuce se stravují podle časového rozpisu. Žáci na distanční výuce mají stravu od 4. 1. 2021 odhlášenou. V případě zájmu si stravu přihlásí a mohou si stravu vyzvednout v době od 13:00 do 13:15 hod. Vchod do školní jídelny je od rampy školní jídelny vyznačenou cestou.

Ošetřovné: Potvrzení o uzavření školy již není vyžadováno. Více informací zde.

Powered by Froala Editor