ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Provoz školy od 30. 11.

Jaroslav Vodička 23.11.2020

Od 30. 11. je obnovena prezenční výuka tříd 1. stupně a 9. tříd 2. stupně. Třídy 6. až 8. ročníku se budou učit v tzv. rotační prezenční výuce, tj. budou se střídat po týdnu třídy v ročníku. V týdnu od 30. 11. budou na prezenční výuce ve škole třídy 6.A, 7.A a 8.A, zatímco třídy 6.B, 7.B a 8.B zůstanou na distanční výuce. Po týdnech se tedy budou střídat.

Všichni žáci musí mít během pobytu ve škole rouškou zakrytý nos a ústa (kromě času při občerstvení a obědě).

Žáci na prezenční výuce, přihlášení ke stravování, mají automaticky objednanou stravu. Zrušení objednávky je možné na strava.cz.

Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání. Žáci se nebudou přezouvat a svrchní oblečení si berou s sebou do třídy.

Ranní školní družina je k dispozici pouze v omezeném provozu v případě nutnosti pro žáky 1. a 2. tříd.

Zájmová činnost, kroužky a kurzy se nekonají. Plavecký výcvik 4. tříd je také zastaven. Ranní příchod a odpolední odchod ze školy.

Věříme, že dodržováním všech opatření společně oddálíme nebo snad i zabráníme dalšímu zavření školy.

Powered by Froala Editor