ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Provoz školy od 1. března

Norbert Tlustý 27.02.2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. To tedy znamená, že po dobu dalších tří týdnů bude vyučování i v 1. a 2. třídách probíhat distanční formou. Online hodiny v prostředí MS Teams s uložením informací v úložišti na webové stránce školy. Bližší informace rodičům žáků 1. a 2. tříd poskytnou třídní učitelky.

V provozu není ani školní družina. O stravování se dočtete v menu pod Stravování.

Ošetřovné: rodiče odkazujeme na web České správy sociálního zabezpečení. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Powered by Froala Editor