ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Nástup žáků 2. stupně od pondělí 3.5.

Alena Merhautová 29.04.2021

Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o tom, že od 3. 5. bude zahájena rotační výuka žáků 2. stupně. Na naší škole bude mít  jednotnou podobu pro žáky 1. a 2. stupně:

 • sudé ročníky (6. a 8. třídy) budou chodit do školy v sudé týdny, tedy od 3. 5.
 • liché ročníky (7. a 9. třídy) budou ve škole v liché týdny počínaje 10. 5. 
 • v týdnu, kdy žáci ve škole nebudou, bude probíhat zavedená distanční výuka

Další podstatné informace:

 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu včetně odpolední výuky. Pro žáky ve škole byla umožněna v rámci předmětu TV i sportovní činnost ve vnějších prostorech bez nutnosti používat roušky – na hodiny TV tedy žáci budou chodit ven.
 •  Ke vstupu do školy budou žáci využívat zadní vchod ze školního dvora. Nebudou vcházet do šaten.
 • Během pobytu ve škole jsou všichni žáci povinni mít zakryté dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem. 
 • I nadále platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku, rýma, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu, zažívací obtíže, bolest svalů a kloubů).
 • Podmínkou účasti na prezenční výuce je dle mimořádného opatření MZ ČR preventivní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. 

Bližší informace obdrželi zákonní zástupci mailem od třídních učitelů včetně pokynů k testování ve škole.

Antigenní testy probíhají 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek samoodběrem. 

V pondělí 3.5. se koná od 8:00 třídnická hodina s třídními učiteli, ve čtvrtek budou žáci testováni před 1. vyuč. hodinou v 7:40 – nutné zajistit včasný příchod do školy!

Testování se neprovádí u osob:

 • které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od 1. pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením).
 • mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (nutné doložit potvrzením).
 • popř. u osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a o aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Stravování ve školní jídelně - viz stravování.

Vážíme si dosavadní dobré spolupráce s Vámi a věříme, že se nám společným úsilím podaří prezenční výuku aspoň v podobě rotace zachovat a udržet školu jako bezpečné místo.

Manuál k používanému testu - ZDE

LETÁK TESTOVÁNÍ PRO RODIČE

TESTY POUŽÍVANÉ VE ŠKOLE - SINGCLEAN

Powered by Froala Editor