ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Pomoc s výslovností ve výuce jazyků

Norbert Tlustý 10.12.2020

Milí žáci a žákyně,

výuka jazyků je v posledních týdnech ovlivněna tím, že žáci i učitelé musí nosit roušky. Obzvlášť je tím ztíženo odposlechnutí správné výslovnosti. Učitelé mají ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák viděl na ústa učitele možnost použít jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2metry od žáků. Přesto bychom Vás rádi upozornili na možnost, poslechnout si výslovnost i mimo vyučování při domácí přípravě. Jde o možnost využít slovníky Lingea. Odkaz na ně najdete v menu Informace/Výukové materiály/Slovník Lingea. Přímý odkaz najdete zde.

Powered by Froala Editor