ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Výsledek zápisu do 1. tříd

Norbert Tlustý 20.04.2022

Zápis do 1. tříd se konal 7. a 8. dubna
Zápis byl určen pro obyvatele trvale žijící v České republice. Zápis pro děti ukrajinských uprchlíků bude organizován v červnu v závislosti na volné kapacitě škol.

Реєстрація була призначена для резидентів, які постійно проживають в Чехії. Набір дітей українських біженців буде організований у червні залежно від вільної наповнюваності шкіл.

Výsledek zápisu najdete ZDE. Nejde o jmenný seznam, ale o seznam registračních kódů, které zákonní zástupci obdrželi při zápisu.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí zasláno poštou. Kladná rozhodnutí se nezasílají. Pokud je zákonný zástupce potřebuje vystavit, požádá o ně mailem na zapis@zsmladi.cz

Kritéria pro přijetí jsou trvale zveřejněna na webové stránce školy zde.

Na školní rok 2022/2023 budou otevřeny tři 1. třídy s celkovým počtem 72 žáků.

Informace o květnovém programu pro přijaté děti bude zaslán mailem a zveřejněn zde. Při květnovém programu bude možno zvolit kamaráda či kamarádku, se kterým by chtělo být dítě ve stejné třídě.

Pozvánka na červnovou schůzku zákonných zástupců s budoucí třídní učitelkou bude rozeslána koncem května. Termín schůzky: 14. června od 17:15 hod.


Žádost o odklad

K žádosti o odklad je třeba přiložit dva doklady: 

1. doporučení PPP nebo SPC
2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).

Obě doporučení je třeba přiložit k žádosti u zápisu nebo nejpozději do 30. dubna 2022

Zveřejňujeme Desatero pro rodiče, materiál, se kterým by se měli rodiče před zahájením povinné školní docházky seznámit.

Nevíte si rady, jestli pro své dítě požádat o odklad? Nejlepší je poradit se s odborníkem, např. z některé pedagogicko-psychologické poradny. Může Vám pomoci také tento Dotazník školní zralosti.

Powered by Froala Editor