ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Natáčím, natáčíš, natáčíme

Norbert Tlustý 16.01.2021

Na naší škole využíváme kameru v hodinách anglického jazyka již mnoho let. Sedmnáct let škola pořádala celostátní soutěž Video pohlednice z mého města, do které naši žáci pravidelně přispívali svými filmy a často se také umisťovali na stupních vítězů.

Kamera má své nezastupitelné místo ve výuce cizích jazyků. Žáci natáčejí své video recepty, popisují dům či byt, ve kterém bydlí, natáčejí rozhovory na nejrůznější témata.

V době distanční výuky nám natáčení videí zpestřuje „domácí úkoly“, pomáhá překonávat ostych v mluvení a učí žáky větší samostatnosti. Učitelé pak mohou lépe posoudit jazykové dovednosti svých žáků, pokrok, kterého dosahují v průběhu studia.

V letošním, tolik jiném, školním roce se Vánoce staly dobrou příležitostí k natočení videa o 10 českých vánočních tradicích. Vše způsobilo jedno video o britských vánočních tradicích „How to have a British Christmas“. Žáci osmého a devátého ročníku měli po zhlédnutí tohoto videa natočit vlastní verzi o českých Vánocích pro cizince.

Výsledkem byla celá řada originálních a vtipných „filmů“, které dokazují nejen velkou kreativitu jejich autorů, ale především vysokou úroveň jazykových znalostí, schopností a dovedností žáků v posledních ročnících základního vzdělávání. Bez ohledu na občasné výslovností či mluvnické chyby jde o doklad toho, jaké úrovně jazykové vyspělosti a pohotovosti lze na základní škole získat. Rozhodli jsme se proto alespoň o tři videa s vámi podělit (se souhlasem autorů a jejich zákonných zástupců).

                                            

Powered by Froala Editor