ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Naše tradice

Norbert Tlustý 08.02.2021

V předvánoční době se konala výtvarná soutěž s názvem „Naše tradice“, pořádaná v rámci projektu 51 kroků k lepšímu vzdělávání. Této soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Mládí a FZŠ Trávníčkova. Děkujeme všem našim žákům, kteří se této soutěže zúčastnili.

Do 24. února máte možnost navštívit v úředních hodinách vystavené práce v budově Úřadu městské části Prahy 13.

Autorům vítězných prací gratulujeme. Po návratu do školy je pro ně připravena odměna.

Powered by Froala Editor