ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

MEZINÁRODNÍ CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY pro mladší žáky 2021

Norbert Tlustý 19.01.2021

Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. ročník) Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení a učitele k výuce. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek, dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu. Referenční video.

Zkoušky se uskuteční 18. března 2021 za předpokladu, že to bude umožněno aktuální situací, s dodržením všech hygienických a protiepidemických opatření. Původní termín 11. března byl změněn.

Cambridge Young Learners English Tests 

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních:

Starters pro žáky 3. – 4. tříd: Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut). V testu kandidáti rozeznávají barvy, odpovídají na jednoduché otázky o sobě a píšou jednoduché jednoslovné odpovědi na základní otázky. 

Movers pro žáky 4. – 5. tříd: Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (5-7 minut). V testu kandidáti prokazují porozumění jednoduchým anglickým pokynům, vyplňují jednoduchý dotazník či odpovídají na jednoduché otázky o sobě, odpovídají na otázky a zapisují jednoduchá fakta (jako dny v týdnu, časy, jména), která slyšeli nebo četli v dětském příběhu. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Flyers pro žáky 5. – 6. tříd: Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut). V testu kandidáti vysvětlují rozdíly mezi dvěma obrázky či příběhy, píšou nebo vypráví jednoduchý příběh, dotazují se a používají minulý čas. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

S výběrem té nevhodnější zkoušky vám nejlépe poradí vyučující angličtiny. Registrovaní kandidáti – žáci budou mít možnost zúčastnit se schůzek s učiteli angličtiny, kde budou podrobně seznámeni s průběhem a náplní zkoušky. O termínech těchto schůzek budeme včas informovat.

Přihlášky na zkoušky STARTERS MOVERS FLYERS byly přijímány do 15. ledna 2021. Rodičům byla registrace potvrzena mailem. Pokud Vám takový mail nedorazil, patrně se přihláška někde zatoulala. Obraťte se na zástupce ředitele pro 1. stupeň.

Jakékoliv dotazy ke zkouškám vám zodpovědí učitelé angličtiny nebo zástupce ředitele pro I. stupeň.

Společný evropský rámec


Powered by Froala Editor