ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Jak to bylo s Krokem a jeho dcerami?

Norbert Tlustý 23.04.2021

Komiksová dílna ve čtvrtých třídách – Jak to bylo s Krokem a jeho dcerami?

V průběhu března a dubna se čtvrťáci blíže seznamovali s pověstmi, které se váží k českému národu.

Dozvěděli se, kdo byli Čech a Lech a sledovali jejich putování až po usazení v české kotlině. Zjistili také, co pro náš národ udělal Krok a poznali jeho tři dcery – Kazi, Tetu a Libuši. Pověst o Krokovi a jeho dcerách ztvárnili ve zdařilých komiksech, z nichž některé si můžete sami přečíst.

 

 

 

 

Powered by Froala Editor