ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Norbert Tlustý 25.01.2021

Vzhledem k tomu, že probíhá distanční výuka ve třídách 3. až 9. ročníku, obdrží tito žáci hodnocení formou výpisu vysvědčení, který najdou ve dnech 28. nebo 29. ledna v prostředí MS Teams pod svým přihlášením. Tištěný výpis vysvědčení obdrží žáci 3. až 9. ročníků po návratu k prezenční výuce ve škole.

Žáci 1. a 2. tříd, kteří se účastní prezenční výuky, obdrží výpis vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna ve škole a to 4. nebo 5. vyučovací hodinu.

Výpis se škole nevrací. Žáci obdrží na konci školního roku vysvědčení za obě pololetí školního roku.

Powered by Froala Editor