Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Den otevřených dveří na naší škole | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Den otevřených dveří na naší škole

Norbert Tlustý 24.02.2023

Ve čtvrtek 23. února se konal Den otevřených dveří. 

Dopoledne měli návštěvníci možnost zhlédnout výuku. Většina hostů měla zájem o výuku u našich nejmladších žáků, tedy v 1. třídách. Odpoledne si hosté mohli prohlédnout školu. Nejvíc hostů zamířilo do tělocvičny, kde si naši žáci připravili program pro příchozí děti. Rodiče pak tradičně zamířili na besedu s vedením školy, kde měli možnost se zeptat, co naše škola žákům nabízí. Pro děti byly připravené sportovní soutěže a kdo nechtěl sportovat, mohl spolu s našimi nejstaršími žáky kreslit v žákovské knihovně nebo zůstat s rodiči na besedě.

Děkujeme všem, kteří školu navštívili, a poděkování patří i žákům devátých a osmých tříd, kteří hosty ve škole doprovázeli a pro děti si přichystali soutěže.

Informace k zápisu k povinné docházce do 1. třídy:

Termín: 13. a 14. duben

Začátkem dubna zveřejníme na webové stránce školy článek (novinku), kde najdete postup pro vyplnění žádosti i dotazníku a pro rezervaci termínu.

Powered by Froala Editor