Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Cambridgeské zkoušky pro žáky 2. stupně | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Cambridgeské zkoušky pro žáky 2. stupně

Norbert Tlustý 07.09.2023

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY 2. STUPEŇ

Vážení rodiče, milí žáci,

ve spolupráci s British Council nabízíme žákům absolvování zkoušek A2 Key, B1 Preliminary a B2 First ve variantě for Schools, jejíž výhodou je, že se obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti -náctiletých.

Díky partnerství naší školy s Britskou radou mohou naši žáci složit zkoušku za sníženou cenu, která je uvedena u popisu jednotlivých zkoušek.

Přihláška ke stažení ZDE

Přihlášení na zkoušky je možné do 29. 9. 2023.

Zkoušky A2 Key, B1 Preliminary for schools se konají 9. 12. 2023, zkouška B2 First for schools 25. 11. 2023

 Proč skládat zkoušku?

Každý, kdo úspěšně složí zkoušku Cambridge English, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností jako doklad o dosažené úrovni. Zkoušky jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli po celém světě.

Informace k jednotlivým zkouškám najdete níže, můžete se také poradit s vašimi vyučujícími angličtiny.

A2 Key for Schools  (KET ) – termín: 9. 12. 2023            cena : 3.100,-

je první zkouškou z řady Cambridge English, na podobné úrovni jako zkouška YLE – Flyers. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška A2 Key je vhodná, pokud dokážete mluvit, psát a rozumět základní angličtině, tedy pro žáky 6–7. ročníků. Tato zkouška je prvním krokem při budování vašich jazykových schopností pro další studijní nebo pracovní účely. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně
 • porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům
 • formulovat svůj názor na to, co jste přečetli nebo slyšeli

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 

ČÁSTI ZKOUŠKY: 

 • Čtení a psaní – 1 h 10 minut, 
 • Poslech – 30 minut, 
 • Mluvení – 8-10 minut ve dvojici uchazečů

 

B1 Preliminary for Schools (PET ) - termín: 9. 12. 2023      cena : 3.200,-

Zkouška B1 Preliminary dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině. 

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách. Je tedy vhodná pro žáky 8. – 9. ročníků.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními
 • porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům
 • napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

Jaký je formát zkoušky?

 

 • Čtení – 45 minut – různé druhy textů od krátkých zpráv po delší souvislé texty, 

a psaní – 45 minut - 2 části, porozumění psané angličtině (faktické informace, novinové články a dopisy) a vytvoření souvislého textu

 • Poslech – 30 minut 
 • Mluvení – 10–12 minut ve dvojici uchazečů

B2 First for Schools (FCE ) – termín: 25.11.2023   cena : 4.950,-

je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, uznávaná firmami a školami po celém světě. 

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška B2 First vám umožní pracovat v anglickém obchodním prostředí, žít v anglicky mluvící zemi či studovat přípravný kurz na vysokou školu vyučovaný v angličtině. Je vhodná pro nadané žáky 9. ročníků.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat krátké zprávy a emaily
 • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
 • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

Jaký je formát zkoušky?

 • Čtení a gramatika - 1 hodina a 15 minut – orientace v textu, porozumění jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace ze zdrojů jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy. 
 • Psaní - 1 hodina a 20 minut - 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří             možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o             rozsahu 140–190 slov. 
 • Poslech - 40 minut – porozumění mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání,             proslovů a hovorů. 
 • Mluvení - 14 minut – zaměřeno na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd.             Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. 

 

Příprava v naší škole

Registrovaní kandidáti budou mít možnost zúčastnit se schůzek s učiteli angličtiny, kde se podrobně seznámí s průběhem a náplní zkoušky. O termínech těchto schůzek budou včas informováni.

 

Přihlášky

Přihlášku na zkoušky A2 Key, B1 Preliminary a B2 First si mohou zájemci vytisknout z odkazu na stránkách školy, příp. požádat vyučující angličtiny. Přihlášku odevzdejte učitelům angličtiny, popř. p. uč. Hájkové do 29. 9. 2023.

Po doručení přihlášky a zaplacení poplatku za zkoušku budou rodiče informováni o registraci na zkoušku zvolené úrovně.

 

The full CEFR chart

 Připravila - Mgr. Hana Hájková, koordinátorka cambridgeských zkoušek pro 2. stupeň ZŠ

 

Powered by Froala Editor