VÝZVA KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY


PÁ 22. listopadu
Preventivní programy – V.A a V.B

PO 25. listopadu
Česká mše vánoční – VI.A a VI.B
Preventivní programy – IV.B a VII.A
ÚT 26. listopadu
Školení první pomoci VIII.A a VIII.B
Bruslení - IV.B

Česká mše vánoční – VII.A a VII.B
ST 27. listopadu
Odpoledne v Centrálním parku – odd. ŠD 2.A
ČT 28. listopadu
Schola Pragensis IX.A a IX.B
Finanční gramotnost – třídy 4. ročníku a VII.A
PÁ 29. listopadu
Bruslení - V.A
Program v Podolské vodárně - IV.B a IV.C

Vážení rodiče a milí žáci, i v tomto školním roce bude možné složit na naší škole mezinárodní cambridgeskou zkoušku v úrovních STARTERS, MOVERS a FLYERS pro mladší žáky.

Další sportovní úspěch naší školy zaznamenali žáci 4. a 5. tříd, kteří ve florbalovém turnaji ČEPS Cup vybojovali 3. místo. Malou reportáž z průběhu najdete dále v článku. K úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vážení rodiče,
Klub přátel školy hledá ještě další dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s organizací vánočního jarmarku, který proběhne 3. prosince. Pro více informací navštivte prosím stránky Klubu.
Děkujeme.

Den 13. listopadu je Světovým dnem laskavosti. Oddělení školní družiny 2.B se zapojilo do celostátního happeningu #jsem laskavec. V rámci tohoto projektu se děti rozhodly uklidit okolí dětských hřišť, které jsou poblíž naší školy, a které navštěvují nejen žáci školní družiny, ale i další děti. Chtěly tak přispět k větší bezpečnosti a upravenosti těchto hřišť a poukázat na to, že odpadky patří do koše.

Během měsíce října a listopadu navštívila oddělení školní družiny 2. A, 2. B a 3. A sociálně terapeutickou dílnu Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Stodůlkách, kde si naši žáci mohli společně s klienty dílny vyrobit zajímavé dekorační předměty.

Ztratit ostych a mluvit nahlas anglicky k ostatním, to je pro žáky poměrně náročný krok. Aby se žáci naučili ztrácet ostych a mluvili nahlas anglicky, zkoušíme v 5. třídách krátké prezentace. Jde o velmi efektivní pomůcku - malý projekt, nazvaný Take-home Art, něco jako „výtvarka na doma“. Do krabice od bot žák vytvoří svou scénu, vymyslí a vyrobí dvě postavy, jednu kladnou „the goodie“ a druhou zápornou „the baddie“, a pak si žák zahraje na malého dramatika a vymyslí pro své postavy a scénu jednoduchý příběh – zápletku v angličtině. Ve třídě se pak ještě zhostí role loutkoherce a scénku ostatním zahraje. Někteří žáci dokonce projevili talent režisérů a herců.

Tím, že je žák při mluvení manuálně zaměstnaný, a že scénu i postavy sám vytvořil a příběh vymyslel, ztrácí obvykle ostych mluvit. Scény a příběhy letošních páťáků byly moc vydařené a zde vidíte malou ukázku ze dvou anglických skupin.

První listopadový týden stráví šestice žákyň devátých tříd spolu se dvěma učiteli naší školy na třetím setkání projektu VROL. Setkání se uskuteční u našich španělských partnerů v Alcalá de Henares nedaleko Madridu. Tématem je využití reálných a virtuálních postupů a strategií ve vzdělávání i v profesním životě.
Cestovní den proběhl bez větších problémů, od úterý se těšíme na nabitý program a projektové aktivity spolu se spolužáky z Německa, Francie, Itálie a samozřejmě domácí IES Alkal´a Nahar. Článek budeme průběžně aktualizovat o popis jednotlivých dnů spolu s fotografiemi.

Na konci října 2019 se družstvo matematických nadějí naší školy ve složení Viktorie Procházková (III.A), Martina Všetičková (III.A), Annie Petrová (V.B) a Denisa Hladěnová (V.C) zúčastnilo soutěže Matematický proud. Tuto soutěž každoročně pořádá Gymnázium Christiana Dopplera pro nadané žáky pražských škol. V silné konkurenci patnácti družstev matematiků obsadily naše žákyně výborné 3. místo. Blahopřejeme jim k bronzové medaili a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky jsou dostupné zde.

Pomoci žákům 9. ročníku zorientovat se v nabídce středoškolského studia a především  i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3. Žáci obou našich devátých tříd se tento týden seznámili s poradenskými službami, které úřad práce (ÚP) nabízí, a hlavně se zúčastnili besedy a individuálních pohovorů s pracovnicemi ÚP. Žáci měli možnost si na počítači nechat vyhodnotit test zájmů a následně si prolistovat složky jednotlivých povolání, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o pracovních činnostech, požadavcích a pracovním prostředí jednotlivých profesí.

V obvodním kole turnaje ve stolním tenise jsou žáci naší školy pravidelně úspěšní. Letos tomu nebylo jinak a medaile jsme si odvezli rovnou ze tří kategorií. Nejcennější kov právem získaly starší žákyně (Tereza Nováková, Bára Selnekovičová a Sára Najmonová) a rovněž hoši z kategorie mladších žáků (Petr Kučera, Jakub Zobal a David W. Drahovzal). K nim se s bronzovými medailemi připojili naši starší žáci (Robert Škába, Jakub Černík, Martin Hřebejk). Gratulujeme k úspěchu a všem, včetně závodníků z ostatních kategorií, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Proč slavíme 28. října státní svátek? Kdo je to legionář a proč byl postaven Národní památník na Vítkově? Tak na tyto otázky určitě znají odpověď žáci 6. ročníku, kteří se zúčastnili workshopu Národopisného muzea s vyučujícími výchovy k občanství a dějepisu v minulém týdnu.
Lektor muzea žáky poutavě seznámil se všemi okolnostmi vzniku republiky a se státními symboly. Žáci si domů odnesli nejen zážitky ze samotného objektu Národního památníku na Vítkově a programu, ale i vyplněné pracovní listy k další výuce ve škole a jako zakončení bylo určitě zajímavé vyjít přes sto schodů a prohlédnout si celou Prahu z vyhlídkového místa na střeše muzea.

pan-popelaI v letošním roce se naše škola zapojuje do soutěže ve sběru papíru. V loňském školním roce jsme se v rámci středočeského kraje umístili na 2. místě. Jak se můžete zapojit? V uvedených termínech mohou žáci nosit (nebo s rodiči přivézt) sběr na školní dvůr. V recepci u pana školníka nahlásí jméno, třídu a hmotnost přineseného papíru. V závěru roku proběhne vyhlášení a ocenění nejpilnějších žáků.

Nejbližší termín sběru: 6. - 10. ledna 2020

Program Erasmus+ je součástí naší školy již téměř deset let. Během 4 projektů se z něj mohly radovat desítky žáků i učitelů. Proto jsme se rozhodli již podruhé zapojit do celosvětového dne Erasmu+ nazvaného Erasmus Days. Zařadili jsme se tak mezi 130 dalších institucí v České republice. Během čtvrtečního dopoledne tak žáci mohli lépe poznat program, který je bude provázet až do vysokoškolských studií, ale i náš aktuální projekt Virtual and Real in Our Life, a to formou kvízu, který pro ně připravil Erasmus+ team naší školy.
Den otevřených dveří se v naší škole uskuteční ve čtvrtek 13. února. Zájemci mohou dopoledne navštívit vyučovací hodinu v 1. nebo 2. třídě, popřípadě v jiné třídě podle výběru v čase 8:55 - 9:40 hod. a odpoledne se mohou návštěvníci sejít s učiteli, žáky a vedením školy a prohlédnout si prostory školy.
Na ZŠ Klausova se 2. října uskutečnil turnaj v malé kopané. Naši žáci 7. ročníku v soutěži zcela dominovali. V základní skupině bez problémů vyhráli všechny zápasy, hladce prošli i semifinálem a své jasné prvenství potvrdili ve finále přesvědčivým výsledkem 11 : 0. Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Dvanácté pokračování tradiční oslavy jazyků a jazykové rozmanitosti nám i v roce 2019 zprostředkoval další projektový den k Evropskému dni jazyků (26.9.). Žáci měli tentokrát za úkol se seznámit a představit jiným netradiční formy komunikace, které často ani za jazyk jako takový nepovažujeme. Během čtvrtečního dopoledne jsme se tak blíže seznámili s morseovkou, neverbální komunikací, obrázkovým písmem, šiframi, jazykem zvířat a dalšími "jazyky".

Ve třídách na 1. stupni si žáci výsledky své práce předvedli v ročníku. Žáci druhého stupně budou postupně své jinojazyčné výtvory prezentovat v říjnu svým spolužákům a učitelům. Jak školní projekt na 1. a 2. stupni probíhal, je zachyceno na fotografiích. 

Již osmým rokem probíhal projekt zaměřený na pomoc žáčkům prvních tříd. A kdo pomáhal? Byli to žáci devátých a osmých tříd. První týden učili své nejmladší spolužáky najít cestu od vchodu do šatny, odemknout a zamknout šatní skříňku a pokračovat do své třídy za ostatními spolužáky a milou paní učitelkou. Pomohli jim také s taškou a dalšími věcmi, které naši prvňáci ve škole potřebují.

Rugby, česky také ragby, vzniklo v anglickém městě "Rugby", koncem 19. století, kdy William Webb Ellis, žák jedné školy v Rugby vzal při fotbalu míč do rukou a proběhl s ním obranou soupeře až do brány. Z Anglie se rugby rozšílilo do mnoha dalších zemí.

V prvním měsíci tohoto školního roku si žáci 1. až 4. tříd vyzkoušeli trénink rugby. Tento sport nám do školy přišli představit rugbisté z oddílu ARC IURIDICA z Chrášťan. Ukázkové hodiny naší škole zprostředkoval pan Vít Gregor. Jemu i všem jeho kolegům děkujeme za tréninkové jednotky v naší škole.

Žáci 6. ročníku vyrazili v týdnu od 23. do 27. září na adaptační kurz do rekreačního areálu Jizbice pod Blaníkem. Cílem kurzu je prohloubit přátelské vztahy mezi žáky, stmelování nového kolektivu, rozvoj spolupráce a úspěšná adaptace na nový způsob organizace výuky, který s sebou přinesl přechod na 2. stupeň základní školy.
Informace a aktuality z probíhajícího kurzu naleznete průběžně v tomto článku.
První sportovní soutěží, která se v tomto školním roce konala, byl závod v přespolním běhu. Jedná se o soutěž družstev, ve které se sčítají pořadí, ve kterých jednotliví závodníci doběhnou. Pro žáky 5. tříd byla připravena trať o délce 750 metrů. Dívky z 2. stupně absolvovaly závod dlouhý 1500 metrů, chlapci ze 7. tříd 2000 metrů a nejstarší závodníci dokonce 3000 metrů. Naši žáci předvedli vynikající a obětavé výkony a tři družstva z naší školy dokonce dosáhla na stupínky vítězů.
Vážení rodiče, nabízíme Vašemu dítěti možnost vykonání Cambridgeské zkoušky z angličtiny. Jde o výborný motivační nástroj k výuce jazyků nabízený žákům ve spolupráci s Britskou radou. Při zkoušce žák zažije úspěch i mimo hodinu angličtiny a dostane vysvědčení – celoživotně platný certifikát o úspěšném vykonání zkoušky přímo z anglického univerzitního města Cambridge. Zkoušky KET a PET for schools navazují na zkoušky YLE (Young Learners Exams) pro mladší žáky a jsou určeny pro žáky 2. stupně.

 

 

Základní škole, Praha 13, Mládí 135, byl Univerzitou v Cambridge udělen certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky konalo v minulém šk. roce všech našich 49 žáků 9. ročníku, dále 10 žáků 7. ročníku (na šestiletá gymnázia) a 29 žáků 5. ročníku (na osmiletá gymnázia). Podle zveřejněných výsledků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dosáhli žáci naší školy opět z  českého jazyka i  z matematiky nadprůměrných výsledků ve srovnání s celostátním průměrem přihlášených uchazečů o studium. Všechny výsledky našich uchazečů byly výrazně nad celostátním průměrem, což dokládá níže připojená tabulka, kterou jsme obdrželi od ředitelky Centra.

Hned v prvním týdnu školy se žáci 7., 8. a 9. tříd zúčastnili Festivalu vědy. Téma letošního roku bylo: Věda v profesích. Vysoké školy, vědecké a volnočasové instituce připravily bohatý program. Střed Vítězného náměstí a přilehlá Technická ulice se změnily ve velkou laboratoř pod širým nebem, kde se přítomní mohli poučit, pobavit, za prokázané vědomosti získat drobné dárky. Akce nabídla mnoho inspirací k zájmové činnosti. Starším účastníkům možná pomohla v úvahách o výběru budoucího povolání. Dojmy z festivalu mají žáci možnost vyjádřit formou referátů v hodinách především přírodovědných předmětů.
Basketbalová škola Tygři Praha zprostředkovala žákům 2. a 3. tříd ukázku basketbalového tréninku. Naše žáky trénink zaujal, což je vidět z fotografií dále v článku. Kdoví, jestli mezi našimi žáky nedříme budoucí basketbalová hvězda.

V soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů se žákům ze ZŠ Mládí dlouhodobě daří. Už pravidelně se účastní i republikového finále, kde se v rámci desetiboje střetávají stovky nejlepších závodníků. To letošní se konalo v Brně a jedinou zástupkyní z obvodu Prahy 5 a 13 byla Ema Adamková, která se na závod dlouhodobě a zodpovědně připravovala. Její píle a vytrvalost přinesla své ovoce a Ema si z republikového finále odvezla stříbrnou medaili. Gratulujeme!

Vážení rodiče,
pod odkazem níže naleznete rozpis mimoškolních a zájmových aktivit, které se budou ve školním roce 2019 / 2020 pořádat v naší škole. Činnost kroužků bude zahájena první týden v říjnu nebo jak je uvedeno v rozpisu.
Upozorňujeme, že v rozpisu může docházet k úpravám a změnám.

 

Odkaz na přehled zájmových aktivit a kroužků ve školním roce 2019/2020

 

Žáci 5. tříd se v polovině června vydali na společnou školu v přírodě. V tomto článku jsme Vám přinesli informace z Josefova Dolu, v krásném údolí v Jizerských horách, kde naši páťáci se svými učitelkami školu v přírodě prožili. Co všechno od pondělí do pátku prožili a zažili napoví fotografie s krátkými popisy aktivit.

Žáci IV. B a V. B se vydali v rámci školních výletů na zajímavou exkurzi do Staré čistírny odpadních vod v Praze  6 - Bubenči. Čistírna, která byla navržena, postavena a uvedena v rekordním čase  do provozu ještě před vznikem Československé republiky není sice od roku 1967 v provozu, ale je neuvěřitelně zachovalá a je dokonce  zařazena mezi nejvýznamnější industriální památky v Evropě. Nesmírně zajímavá prohlídka této ojedinělé kulturní i technické památky děti i paní učitelky velice zaujala a doporučují ji všem navštívit. V závěru exkurze přišla na řadu pro děti nejatraktivnější část, a sice jízda stokou na prámu. 

Školu v přírodě absolvovali v druhém červnovém týdnu žáci 3. tříd. Tato škola v přírodě měla téma "Mladý zdravotník". Všechny výukové i soutěžní aktivity byly zaměřeny na první pomoc a učivo o člověku a zdraví. V článku najdete několik zpráv o dění v Hluboké, kde se tato škola v přírodě odehrávala. Zprávy jsou doplněny i fotografiemi.

První červnové pondělí vyjeli žáci V. A k jezeru Katlov na Kutnohorsku, kde se potkali s populárním sportovním rybářem Jakubem Vágnerem. Výlet byl hlavní výhrou soutěže „Voda v krajině“, které se tito žáci zúčastnili a vyhráli v ní první místo.

Školní družina dostala v půlce května pozvánku od Speciální školy Prahy 5 a Diakonie Českobratrské církve evangelické na sousedské setkání. Některá oddělení školní družiny ráda pozvání přijala a na sousedské setkání, které se konalo 4. června, přišla.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je poskytnout přechodný domov v podobě rodinné péče týraným, zanedbávaným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. V Klokánku zůstávají nezbytně nutnou dobu, dokud se nemohou vrátit do biologické rodiny nebo dokud jim není nabídnuta náhradní péče. V článku se dále dočtete o pomoci našich čtvrťáků.

Mít příležitost hostit u sebe doma zahraničního kamaráda a strávit s ním celý týden je vždy pro každého žáka velká příležitost a také zkušenost. Snažíme se, aby byl tento týden pro obě zúčastněné strany přínosný a aby si z něj žáci odnesli samé pozitivní zážitky. Na závěrečné schůzce s koordinátorkou projektu měli žáci příležitost celou akci zhodnotit a podělit se s ostatními o své názory a zážitky. Tuto zpětnou vazbu od našich žáků naleznete dále v článku.

Die Möglichkeit, einen ausländischen Freund zu Hause aufzunehmen und eine Woche mit ihm zu verbringen, ist für jeden Schüler eine großartige Gelegenheit und Erfahrung.

Wir bemühen uns, diese Woche für beide Interessengruppen vorteilhaft zu gestalten und den Schülern eine positive Erfahrung zu machen.

Beim abschließenden Treffen mit dem Projektkoordinator hatten die Schüler die Möglichkeit, die Veranstaltung zu bewerten und ihre Meinungen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen.

Sie finden dieses Feedback unserer Schüler später im Artikel. Dieses Feedback wurde aus tschechish übersätzt.

Třetí setkání projektu Vitual and Real in our Life nás zavedlo do městečka Motta di Livenza poblíž italských Benátek. Pracovat budeme opět společně s našimi partnery z Francie, Německa, Španělska a samozřejmě Itálie. Tématem příštích dní je vztah virtuálního a reálného k našim mimoškolním životům a aktivitám.

V polovině května proběhlo v naší škole závěrečné setkání v rámci dlouholetého partnerství s rakouskou školou Neue Mittelschule Groß Sankt Florian, která se nachází ve Štýrsku (Steiermark). Navštívilo nás 18 žáků a 9 pedagogických pracovníků z této školy. Zapojení žáci si pravidelně po dobu 4 let pod vedením své třídní učitelky, paní Anny Schönnegger, dopisovali s našimi žáky, současnými deváťáky.

Mitte Mai fand in unserer Schule ein Abschlusstreffen im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit der österreichischen Neue Mittelschule Groß Sankt Florian in der Steiermark statt. Wir wurden von 18 Schülern und 9 Lehrern dieser Schule besucht.

Die beteiligten Schüler korrespondierten unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Anna Schönnegger 4 Jahre lang regelmäßig mit unseren Schülern, den aktuellen Neunten.

Ve středu 22. května uspořádali členové pěveckého kroužku představení. Zahráli a zazpívali pro žáčky 1. ročníků operku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka  O dvanácti měsíčkách. Dětem se představení moc líbilo. Jak si ho užívaly, vidíte na fotografiích dále v článku. Zmíněnou operku měly děti možnost zahrát i svým rodičům, babičkám, dědečkům a známým, a to 29. května. I toto vystoupení bylo velmi zdařilé a cenné hlavně tím, že ho děti zahrály pro své nejbližší.

Ve čtvrtek 30.5. proběhla v prostorách školy akce Klubu přátel školy při ZŠ Mládí - Den dětí. Díky skvělému týmu rodičů a výborné náladě podpořené krásným počasím panujícím po celé odpoledne se akce vydařila. Děti, kterým bylo odpoledne určeno především, si ho opravdu užily. Byly pro ně připraveny soutěže, tancování, malování na obličej, kadeřnictví, kreativní dílny a samozřejmě i občerstvení.
Poděkování patří všem rodičům i žákům, kteří se podíleli na organizaci této úspěšné akce.

V polovině května proběhla v odpoledních hodinách otevřená hodina kroužku „ruční práce“ pod vedením paní vychovatelky Zdeny Dlabačové. Rodiče, děti a široká veřejnost tak mohli nakouknout pod ruce šikovným žákům, kteří kroužek navštěvují, načerpat inspiraci a prohlédnout si některé výrobky z dřívějších hodin. Kroužek ručních prací funguje na naší škole již několik let a děti v něm vyšívají, háčkují, věnují se korálkování, drátkování a dalším rukodělným pracím. Výsledkem jsou pak nádherné výrobky, které dělají všem radost.

Ve 24. ročníku matematické soutěže Uvažuj logicky, dosáhl na 1. místo Prokop Hlaváč v kategorii 5. tříd při účasti 23 žáků v kategorii, a to i ze škol, které mají rozšířenou výuku matematiky. Další tři žáci získali v této kategorii 12., 13. a 16. místo. V kategorii 4. tříd získaly krásné 4. místo Anna Oudránová a Annie Petrová z 25 soutěžících. Další dva naši soutěžící se umístili na 7. a 9. místě. Prokopovi gratulujeme k výtečnému výsledku a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Ostatním děkujeme za účast a budeme dále držet palce v dalších soutěžích.

Skupina žáků ze VII. A se v rámci výuky angličtiny přihlásila do unikátního projektu, který připravilo vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC, tzv. "Live Classes". Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy z celého světa přes internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími 12 školami krátké video a odpovídat na otázky, které Michael Brand, jejich „virtuální“ učitel zadával. Z České republiky se projektu účastnily kromě naší školy ještě další dvě – jedna z Ústí na Labem a druhá z Jihlavy. Poznali jsme školu z Polska, jednu školu ze Slovenska, dvě školy z Chorvatska, dvě ukrajinské školy, dvě ruské školy a jednu školu ze Srbska.

 

To nejlepší nás teprve čekalo: všichni žáci, kteří se hodiny zúčastnili, dostali certifikát o účasti. Naše škola také získala certifikát. Už se těšíme na další zajímavou hodinu. Nové fotografie najdete v článku.

 

Žáci ze 7. A se zapojili do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Virtual and Real“ porovnáním různých způsobů komunikace se svými vrstevníky z partnerské školy v Dreieichu v Německu. Nejdříve napsali dopisy v anglickém jazyce na dopisní papír a připojili nejrůznější drobné dárky a zalepili do klasických obálek. Nyní s napětím čekají na odpovědi a těší se na to, jaké dopisy a dárky jim přijdou. Poté bude následovat emailová komunikace spolu s dárky virtuálními. A nakonec budou spolu komunikovat prostřednictvím online chatu a webové kamery. Uvidíme, který způsob komunikace se jim nakonec zalíbí nejvíce.

 

Žáci se dočkali odpovědí od svých nových kamarádů z Německa. S napětím otevírali obálky a četli odpovědi na své zvídavé otázky. V obálkách našli i drobné dárky. Těší se na další komunikaci – tentokrát elektronickou prostřednictvím mailů. V článku naleznete nové fotografie.

 

V polovině května navštívil se svým vyprávěním žáky prvního ročníku pan Marek Ždánský, bývalý chovatel goril pražské ZOO. Naši prvňáčci s nadšením poslouchali vyprávění o životě všech členů gorilí tlupy i o narození Moji, prvního gorilího mláděte narozeného u nás. Pan Ždánský seznámil děti s denním režimem goril a jejich zvyky. Také nám přinesl na ukázku jejich neoblíbenější ovoce a zeleninu. Poučil nás o pravidlech chování návštěvníků v pavilonu goril, popsal nám nebezpečnou záchrannou akci při tonutí Moji a humorně vylíčil příhodu vypočítavého  vloupání goril do přípravné místnosti ošetřovatelů.  V závěru besedy ochotně odpověděl na všechny zvídavé otázky prvňáčků. Nakonec dostaly všechny děti dárek v podobě pohlednice s fotografií primátů.

Žáci 7. - 9. tříd absolvovali v druhé polovině května jazykový pobyt ve Skotsku, v hrabství Stirlingshire. Ubytováni byli v hostitelských rodinách v Tullibody, v jedné z nejstarších vesnic ve Skotsku, v hrabství Clackmananshire. V tomto článku naleznete výběr z fotografií.

Žáci 2. tříd strávili letošní školu v přírodě v Janově nad Nisou. Co vše zažili a jak se jim v krajině Jizerských hor líbilo, můžete zjistit dále v článku.

 Poslední dubnový pátek zavítal již po několikáté do naší školy brněnský divadelní spolek Slunečnice a dětem ze školní družiny představil opět profesionální vystoupení s vtipným příběhem a veselými písničkami. Představení se jmenovalo „Strašidelná hodina zpěvu“, ale strašidelnost měla pouze v názvu. Děti se při představení nebály, ale naopak se smály a mohly si společně s herci zazpívat známé pohádkové písničky.

 Osmnáctá škola v přírodě s angličtinou se zařadila mezi ty úspěšnější. Naprostá většina dětí si školu v přírodě užila. Mnohé děti již prokázaly velký díl samostatnosti, ale byly i výjimky, kdy se děti samostatnosti ještě učí. Pobyt provázelo sice dubnové, ale hezké počasí. Poslední deštivý den program nijak neohrozil. Ke zdárnému průběhu přispěl jistě i fakt, že děti byly bez mobilních telefonů a mohly se lépe soustředit na činnosti, které měly přispět k rozvoji sociálních dovedností a učení. 
Žáci 2. tříd navštívili před Velikonocemi v divadle Minor představení pod názvem Demokracie. V tomto skvělém interaktivním představení se proměnili ve voliče, o jejichž přízeň se ucházelo šest stran, každá se svým volebním programem. Jedna by neustále cvičila, druhá se učila, třetí tančila, čtvrtá nic neřešila, pátá si jen hrála a šestá by chtěla v klidu dožít. Ve volební kampani, která bylo rozdělena do dvou třicetiminutovek, bojovaly strany o přízeň dětských voličů. Dokonce je navštívily o přestávce v místnostech, kde malí voliči svačili. V druhé části představení si děti pomocí hlasovacích zařízení vyzkoušely, jaké to je zvolit si vládu a žít pod jejím vedením.
Učitelé angličtiny ve spolupráci s dalšími učiteli a s podporou rodičů, zapojených do Klubu přátel školy, připravili pro žáky další ročník – Palačinkového běhu. První, a to zřejmě i první v České republice, se konal 20.února 2001 v ulici Mládí, přímo před budovou školy. Ten letošní konal ve středu, 27. března.
Do nového roku vstoupila naše škola s prestižními tituly - Národní cenou České republiky a mezinárodním manažerským oceněním EFQM.
 
Základní škola Mládí opět získala významnou Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Stalo se tak opakovaně po dvou letech, kdy jsme znovu zpracovali Podkladovou zprávu a následně proběhlo externí hodnocení podle Statutu Národní ceny ČR a mezinárodních standardů.
 
Více se dozvíte dále v článku ...

V roce 2018 si připomínáme 110. výročí založení školy ve Stodůlkách, jejíž následovnicí je současná škola, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 13, MLÁDÍ 135. K připomenutí historie škol, které v původní budově i v později přistavené budově sídlily, připravujeme několik akcí. Výročí jsme se věnovali v celoškolním projektu k Evropskému dni jazyků, a kromě jiných akcí to byla také Akademie k oslavám 110. výročí. V tomto článku dále naleznete seznam pedagogů, kteří v této budově za 110 let působili a také seznam ředitelů i řídících učitelů.

Žáci a učitelé naší školy se mimo již sedmiletého zapojení do projektu ERASMUS+ věnují i dalším projektům spojeným s Evropskou unií. Jedním z nich jsou aktivity na portálu eTwinning, jejichž cílem je propojování evropských škol a pomoc s mezinárodními projekty spolupráce.

uvodnilogo_male
 

V závěru roku 2016 se naše škola stala nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace 2016, který získala v rámci Národní ceny kvality ČR a současně získala mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Více dále v textu …

 

Diplom - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Diplom - Mezinárodní EFQM

Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.