Třída II. B zdraví domů i do školy. Držme palce, ať je pobyt nejen slunný, ale i bez potíží.

Od pátku 18. 9. 2020 platí mimořádné opatření, které stanovuje povinnost nosit ve všech prostorách školy roušky. Žáci i pedagogové musí mít roušky i během výuky. Opatření se nevztahuje na žáky a pedagogy 1. stupně, platí pouze pro 2. stupeň. Žáci si nosí do školy aspoň dvě roušky pro případ ztráty nebo poničení.

 

Termín ČT 17. - ÚT 22. září

 

Milí žáci, vážení rodiče, podařilo se nám domluvit odběratele starého papíru. Jde o první termín sběru v tomto školním roce.

 

Sběr je možné vhodit do kontejneru na školním dvoře a v recepci školy nahlásit jméno a příjmení žáka, třídu a váhu doneseného papíru.

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Snažíme se snížit rizika nákazy, která by mohla vést k uzavření školy.

Takové dítě může ohrozit zdraví svých spolužáků a zaměstnanců školy. V uplynulých dnech jsme takové případy bohužel řešili každý den. Často šlo o případy, kdy dítěti nebylo dobře již ráno doma, a přesto přišlo do školy. Pokud dítěti není ráno dobře, je dobré mu změřit teplotu a pokud si dospělá osoba neví rady, kontaktovat lékaře, který poradí.

Děkujeme za pochopení.


Adaptační kurz se zařadil mezi další úspěšné akce a proběhl bez větších zdravotních komplik
ací
Fotky najdete dále v článku :-)
Vážení rodiče,pod odkazem níže naleznete rozpis mimoškolních a zájmových aktivit, které se budou ve školním roce 2020/2021 pořádat v naší škole. Činnost kroužků bude zahájena první týden v říjnu.
Upozorňujeme, že v rozpisu může docházet k úpravám a změnám.

 

Odkaz na přehled zájmových aktivit a kroužků ve školním roce 2020/2021

 

Letáky některých nabídek najdete dále v článku.


Od 11. března, kdy došlo k uzavření škol byla zavedena distanční výuka. Od začátku nám bylo jasné, že se chceme soustředit na stěžejní vzdělávací oblasti a začali jsme rodičům i jejich dětem, žákům naší školy, ukládat učivo do cloudového úložiště. Bylo jasné, že obsažnost učiva je nutné redukovat.

Vážení rodiče, milí žáci,
pokud budete mít zájem o jazykové kurzy angličtiny ve škole, využijte nabídky Jazykové školy UpwordEnglish už nyní a přihlaste se za výhodnějších podmínek.
 
Dále v článku najdete informace i způsob přihlašování.


Vážení rodiče,
i ve školním roce 2020/2021 Vám Jazyková škola Fan nabídne anglickou družinu WattsEnglish pro žáky 1. až 3. tříd. Také nabídne kroužek angličtiny Wattsenglish pro žáky 4. a 5. tříd.
Dále v článku najdete letáky s bližšími informacemi o obou aktivitách a možnostmi přihlášení.


Ve středu 3. června proběhlo první virtuální setkání projektu ERASMUS+ Virtual and Real in Our Life. Cílem bylo společně nahradit zrušené jarní aktivity i cesty, o které nás připravil COVID 19.
(Více v článku...)

Druhý březnový týden se v rámci učiva přírodovědy vypravili žáci V. A do Národního technického muzea v budově na Letné, aby si doplnili své teoretické vědomosti o těžbě nerostných surovin. Během hodinové prohlídky uhelného a rudného dolu prošli s průvodcem půlkilometrovou trasu důlními chodbami – štolami, kde se seznámili s technikou a těžebními postupy v různých historických dobách.

V zimních měsících školního roku vyměnili žáci I. B, IV. A, IV. B, IV. C, V. A, chlapci z 6. tříd a dívky z 9. tříd tělocvičnu školy za kluziště a hodiny tělesné výchovy strávili na zimním stadionu v ulici Bronzová na Lužinách. 

Spolupráce naší školy s katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty trvá od začátku devadesátých let minulého století. Opakovaně k nám na praxi přicházejí budoucí učitelé angličtiny. V průběhu 17 let trvání celostátní soutěže Video pohlednice z mého města zasedali v porotě zástupci katedry a na oplátku pak naši učitelé několikrát prezentovali tuto soutěž studentům na půdě katedry.

Také v tomto školním roce si páté třídy zpestřily výuku vlastivědy komentovanou prohlídkou budovy Národního divadla. Kromě foyer viděli žáci hlediště a z balkónu mohli obdivovat také krásnou Hynaisovu oponu. V rámci prohlídky zašli i na terasu se sochařskou výzdobou, sochami múz a sousoším Trigy. A protože bylo krásné počasí, mohli se všichni alespoň chvilku kochat nádherným pohledem na Vltavu, Pražský hrad a Petřín. Exkurzi zakončili na piazzettě Národního divadla na Náměstí Václava Havla, kde se vyfotografovali u sochy tanečnice.

Na začátku března přijala naše škola skupinu studentů francouzštiny z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem jejich návštěvy byl praktický nácvik učitelských dovedností před jejich prvními zkušenostmi „za katedrou“ v podobě souvislých oborových praxích na základních školách v Praze a okolí, které je čekají na přelomu března a dubna.

V posledních dvou týdnech na naší škole proběhlo poměřování sil stovek mladších i starších žáků. VPětiboji všestrannosti vrámci soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů mezi sebou soupeřili žáci od 3. do 9 tříd v jednotlivých kategoriích. Žáci se snažili podat co nejlepší výkon v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskoku přes švihadlo, v počtu sedů-lehů a člunkovém běhu.  

První březnové úterý konalo Obvodní kolo v přehazované v kategorii dívek 6.-7. ročníku. Ačkoliv jsme školou se zaměřením na jazykovou výuku, dokážou naši žáci uspět i v soutěžích sportovních, což prokázala děvčata právě v této soutěži.  Naše družstvo získalo v obvodním kole krásné 2. místo a my gratulujeme k úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy, tentokrát těmto žákyním 6. a 7. tříd: Lucii Brixové, Sofii Elizabeth Hasík, Markétě Homolové, Sáře Landové, Anně Ransdorfové, Valerii Štěpánkové, Simoně Tošnarové, Anežce Vodrážkové a Valerii Zálešákové.

Vážení rodiče předškoláků, zveřejňujeme pro Vás doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě zvládat před vstupem do základní školy. (Více v článku.)

Poslední únorový pátek si žáci 8. A vyzkoušeli další on-line hodinu angličtiny s rodilým mluvčím v rámci projektu nakladatelského domu Pearson a BBC. Tématem byly tentokrát architektonické památky a zajímavá místa.

Den otevřených dveří se v naší škole uskutečnil ve čtvrtek 27. února. Zájemci mohli dopoledne navštívit vyučovací hodinu v 1. nebo 2. třídě, popřípadě v jiné třídě podle výběru v čase 8:55 - 9:40 hod. a odpoledne se mohli návštěvníci sejít s učiteli, žáky a vedením školy a prohlédnout si prostory školy. Součástí odpoledne byla i prodejní výstava anglických knih.

Na začátku února se žáci 2.-4. tříd, kteří navštěvují školní družinu, zúčastnili 4. ročníku turnaje v minigolfu pro děti ze základních škol JUNIOR MINIGOLF MASTERS. Mohli si tak vyzkoušet méně známý sport, zasoutěžit si v něm, seznámit se s profesionálními trenéry minigolfu, a především vyzkoušet svou zručnost a schopnost koncentrace, které jsou pro minigolf potřeba. Zároveň se tak nepřímo utkali se žáky více škol v turnaji, který je co do počtu zapojených hráčů největším turnajem v tomto sportu. Naše škola se do tohoto turnaje zapojila již potřetí. Dětem se hra velmi líbila.


Dalším sportovním úspěchem reprezentovaly naši školu dívky 8. a 9.tříd, které se zúčastnily krajského kola soutěže ve stolním tenise Poháru pražských škol, tzv. POPRASK, ve sportovním areálu Hamr Braník. Vybojovaly celkové 4. místo, když prohrály pouze jeden zápas, a to s budoucími vítězkami z Horních Počernic. Kromě jazykových a matematických úspěchů žáků školy tak přispěly i k úspěchům ve sportovních soutěží. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k skvělému výkonu.

Žáci 8. A se zúčastnili hodiny angličtiny Live Classes, kterou organizuje nakladatelství Pearson spolu BBC. Tématem hodiny byly „chytré telefony“ a základní otázka zněla: Jsme díky chytrým telefonům chytřejší?

Poslední dny ledna strávili učitelé a žáci naší školy na setkání organizovaném německou školou Heinrich Heine Schule v Dreieichu, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Šlo o tradiční možnost, jak představit naše aktivity v rámci projektu Erasmus+ dalším zahraničním školám z Itálie, Francie, Turecka, Španělska, Holandska, ale i Japonska.
Skupina žáků z VI. B v rámci výuky angličtiny absolvovala neobvyklou hodinu v rámci unikátního projektu, který připravilo vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC, tzv. "Live Classes". Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy z nejrůznějších zemí světa přes internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími 4 školami krátká videa a odpovídat na otázky, které Elizabeth Beer, jejich „virtuální“ učitelka kladla.

Kriket vznikl ve staré dobré Anglii a odtud se rozšířil do mnoha dalších částí světa, hlavně do zemí britského Commonwealthu a bývalých britských kolonií, tedy do Indie, Pákistánu, Austrálie, Nového Zélandu, Bangladéše, ale mezi kriketové země patří také Jihoafrická republika nebo Zimbabwe a také několik karibských států, které hrají pod zeměpisným názvem West Indies. Mistrovství světa v kriketu je třetí největší sportovní událostí na světě, hned po letní olympiádě a fotbalovém šampionátu.

Žáci VI. A měli ojedinělou příležitost, zúčastnit se exkurze do České televize, při které se mohli seznámit se zákulisím tvorby a vysílání televizních pořadů. Seznámili se s náplní práce sportovního komentátora, moderátorů zpravodajství, ale také osvětlovačů nebo kostýmních výtvarnic, ale i dalších profesí.

Ve čtvrtek 16.1 do školy zavítali zástupci Francouzského institutu v Praze a asociace "10sur10 Drameducation", aby pomohli francouzštinářům z 8. A v přípravě divadelního vystoupení, jehož premiéra se uskuteční na konci března během 1. festivalu frankofonního divadla v Praze. 

Obchodní akademie Holešovice pořádá již několik let soutěž v angličtině určenou žákům osmého ročníku. Jedná se o jedinou soutěž tohoto druhu v Praze a za dobu své existence si již vydobyla poměrně vysokou prestiž.

Do roku 2020 vstoupili žáci a pedagogové naší školy skutečně ve velkém stylu. Hned v prvním lednovém týdnu spolu připravili novoroční akademii, na které žáci předvedli svůj literárně hudební a dramatický talent i jazykové dovednosti v angličtině před zaplněným sálem Spolkového domu ve Stodůlkách. Akademie je příležitostí, kdy se žáci mohou předvést v úplně jiných rolích než ve škole. Jejich výkony tak mohou ocenit nejen rodiče, ale také spolužáci, učitelé a veřejnost. Při jednotlivých vystoupeních si uvědomíme, že akademie je příležitostí pro všechny zúčastněné, jak živě sdílet zážitky a pocity také jinde než na sociálních sítích.
Dalším ze sportovních turnajů, které pro školy organizuje DDM Praha 13, byl basketbal. V kategorii děvčat vyrazilo naši školu reprezentovat velmi zkušené a talentované družstvo. Dívky sehrály moc pěkný turnaj a bez větších problémů zvítězily a odnesly si zlaté medaile. Samozřejmostí je také postup na krajské finále, které proběhne v březnu. Gratulujeme.
V rámci projektu školení první pomoci pro žáky 8. ročníku navštívil naši školu profesionální záchranář. Během tříhodinového bloku se žáci dozvěděli všechny informace o tom, jak funguje záchranný systém a jaký je efektivní způsob postupu v případě nouze. Součástí byla samozřejmě i praxe. Žáci se rozdělili do skupinek a mimo jiné si vyzkoušeli i modelovou situaci, při které museli samostatně zavolat na tísňovou linku a postupovat dle jejích pokynů při záchraně ženy (figuríny) v bezvědomí.

Další sportovní úspěch naší školy zaznamenali žáci 4. a 5. tříd, kteří ve florbalovém turnaji ČEPS Cup vybojovali 3. místo. Malou reportáž z průběhu soutěže najdete dále v článku. K úspěchu týmu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Den 13. listopadu je Světovým dnem laskavosti. Oddělení školní družiny 2.B se zapojilo do celostátního happeningu #jsem laskavec. V rámci tohoto projektu se děti rozhodly uklidit okolí dětských hřišť, které jsou poblíž naší školy, a které navštěvují nejen žáci školní družiny, ale i další děti. Chtěly tak přispět k větší bezpečnosti a upravenosti těchto hřišť a poukázat na to, že odpadky patří do koše.

Během měsíce října a listopadu navštívila oddělení školní družiny 2. A, 2. B a 3. A sociálně terapeutickou dílnu Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Stodůlkách, kde si naši žáci mohli společně s klienty dílny vyrobit zajímavé dekorační předměty.

Ztratit ostych a mluvit nahlas anglicky k ostatním, to je pro žáky poměrně náročný krok. Aby se žáci naučili ztrácet ostych a mluvili nahlas anglicky, zkoušíme v 5. třídách krátké prezentace. Jde o velmi efektivní pomůcku - malý projekt, nazvaný Take-home Art, něco jako „výtvarka na doma“. Do krabice od bot žák vytvoří svou scénu, vymyslí a vyrobí dvě postavy, jednu kladnou „the goodie“ a druhou zápornou „the baddie“, a pak si žák zahraje na malého dramatika a vymyslí pro své postavy a scénu jednoduchý příběh – zápletku v angličtině. Ve třídě se pak ještě zhostí role loutkoherce a scénku ostatním zahraje. Někteří žáci dokonce projevili talent režisérů a herců.

Tím, že je žák při mluvení manuálně zaměstnaný, a že scénu i postavy sám vytvořil a příběh vymyslel, ztrácí obvykle ostych mluvit. Scény a příběhy letošních páťáků byly moc vydařené a zde vidíte malou ukázku ze dvou anglických skupin.

První listopadový týden stráví šestice žákyň devátých tříd spolu se dvěma učiteli naší školy na třetím setkání projektu VROL. Setkání se uskuteční u našich španělských partnerů v Alcalá de Henares nedaleko Madridu. Tématem je využití reálných a virtuálních postupů a strategií ve vzdělávání i v profesním životě.
Cestovní den proběhl bez větších problémů, od úterý se těšíme na nabitý program a projektové aktivity spolu se spolužáky z Německa, Francie, Itálie a samozřejmě domácí IES Alkal´a Nahar. Článek budeme průběžně aktualizovat o popis jednotlivých dnů spolu s fotografiemi.

Na konci října 2019 se družstvo matematických nadějí naší školy ve složení Viktorie Procházková (III.A), Martina Všetičková (III.A), Annie Petrová (V.B) a Denisa Hladěnová (V.C) zúčastnilo soutěže Matematický proud. Tuto soutěž každoročně pořádá Gymnázium Christiana Dopplera pro nadané žáky pražských škol. V silné konkurenci patnácti družstev matematiků obsadily naše žákyně výborné 3. místo. Blahopřejeme jim k bronzové medaili a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky jsou dostupné zde.

Pomoci žákům 9. ročníku zorientovat se v nabídce středoškolského studia a především  i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3. Žáci obou našich devátých tříd se tento týden seznámili s poradenskými službami, které úřad práce (ÚP) nabízí, a hlavně se zúčastnili besedy a individuálních pohovorů s pracovnicemi ÚP. Žáci měli možnost si na počítači nechat vyhodnotit test zájmů a následně si prolistovat složky jednotlivých povolání, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o pracovních činnostech, požadavcích a pracovním prostředí jednotlivých profesí.

V obvodním kole turnaje ve stolním tenise jsou žáci naší školy pravidelně úspěšní. Letos tomu nebylo jinak a medaile jsme si odvezli rovnou ze tří kategorií. Nejcennější kov právem získaly starší žákyně (Tereza Nováková, Bára Selnekovičová a Sára Najmonová) a rovněž hoši z kategorie mladších žáků (Petr Kučera, Jakub Zobal a David W. Drahovzal). K nim se s bronzovými medailemi připojili naši starší žáci (Robert Škába, Jakub Černík, Martin Hřebejk). Gratulujeme k úspěchu a všem, včetně závodníků z ostatních kategorií, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Proč slavíme 28. října státní svátek? Kdo je to legionář a proč byl postaven Národní památník na Vítkově? Tak na tyto otázky určitě znají odpověď žáci 6. ročníku, kteří se zúčastnili workshopu Národopisného muzea s vyučujícími výchovy k občanství a dějepisu v minulém týdnu.
Lektor muzea žáky poutavě seznámil se všemi okolnostmi vzniku republiky a se státními symboly. Žáci si domů odnesli nejen zážitky ze samotného objektu Národního památníku na Vítkově a programu, ale i vyplněné pracovní listy k další výuce ve škole a jako zakončení bylo určitě zajímavé vyjít přes sto schodů a prohlédnout si celou Prahu z vyhlídkového místa na střeše muzea.
Program Erasmus+ je součástí naší školy již téměř deset let. Během 4 projektů se z něj mohly radovat desítky žáků i učitelů. Proto jsme se rozhodli již podruhé zapojit do celosvětového dne Erasmu+ nazvaného Erasmus Days. Zařadili jsme se tak mezi 130 dalších institucí v České republice. Během čtvrtečního dopoledne tak žáci mohli lépe poznat program, který je bude provázet až do vysokoškolských studií, ale i náš aktuální projekt Virtual and Real in Our Life, a to formou kvízu, který pro ně připravil Erasmus+ team naší školy.
Na ZŠ Klausova se 2. října uskutečnil turnaj v malé kopané. Naši žáci 7. ročníku v soutěži zcela dominovali. V základní skupině bez problémů vyhráli všechny zápasy, hladce prošli i semifinálem a své jasné prvenství potvrdili ve finále přesvědčivým výsledkem 11 : 0. Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Dvanácté pokračování tradiční oslavy jazyků a jazykové rozmanitosti nám i v roce 2019 zprostředkoval další projektový den k Evropskému dni jazyků (26.9.). Žáci měli tentokrát za úkol se seznámit a představit jiným netradiční formy komunikace, které často ani za jazyk jako takový nepovažujeme. Během čtvrtečního dopoledne jsme se tak blíže seznámili s morseovkou, neverbální komunikací, obrázkovým písmem, šiframi, jazykem zvířat a dalšími "jazyky".

Ve třídách na 1. stupni si žáci výsledky své práce předvedli v ročníku. Žáci druhého stupně budou postupně své jinojazyčné výtvory prezentovat v říjnu svým spolužákům a učitelům. Jak školní projekt na 1. a 2. stupni probíhal, je zachyceno na fotografiích. 

Již osmým rokem probíhal projekt zaměřený na pomoc žáčkům prvních tříd. A kdo pomáhal? Byli to žáci devátých a osmých tříd. První týden učili své nejmladší spolužáky najít cestu od vchodu do šatny, odemknout a zamknout šatní skříňku a pokračovat do své třídy za ostatními spolužáky a milou paní učitelkou. Pomohli jim také s taškou a dalšími věcmi, které naši prvňáci ve škole potřebují.

Rugby, česky také ragby, vzniklo v anglickém městě "Rugby", koncem 19. století, kdy William Webb Ellis, žák jedné školy v Rugby vzal při fotbalu míč do rukou a proběhl s ním obranou soupeře až do brány. Z Anglie se rugby rozšílilo do mnoha dalších zemí.

V prvním měsíci tohoto školního roku si žáci 1. až 4. tříd vyzkoušeli trénink rugby. Tento sport nám do školy přišli představit rugbisté z oddílu ARC IURIDICA z Chrášťan. Ukázkové hodiny naší škole zprostředkoval pan Vít Gregor. Jemu i všem jeho kolegům děkujeme za tréninkové jednotky v naší škole.

Žáci 6. ročníku vyrazili v týdnu od 23. do 27. září na adaptační kurz do rekreačního areálu Jizbice pod Blaníkem. Cílem kurzu je prohloubit přátelské vztahy mezi žáky, stmelování nového kolektivu, rozvoj spolupráce a úspěšná adaptace na nový způsob organizace výuky, který s sebou přinesl přechod na 2. stupeň základní školy.
Informace a aktuality z probíhajícího kurzu naleznete průběžně v tomto článku.
První sportovní soutěží, která se v tomto školním roce konala, byl závod v přespolním běhu. Jedná se o soutěž družstev, ve které se sčítají pořadí, ve kterých jednotliví závodníci doběhnou. Pro žáky 5. tříd byla připravena trať o délce 750 metrů. Dívky z 2. stupně absolvovaly závod dlouhý 1500 metrů, chlapci ze 7. tříd 2000 metrů a nejstarší závodníci dokonce 3000 metrů. Naši žáci předvedli vynikající a obětavé výkony a tři družstva z naší školy dokonce dosáhla na stupínky vítězů.
Vážení rodiče, nabízíme Vašemu dítěti možnost vykonání Cambridgeské zkoušky z angličtiny. Jde o výborný motivační nástroj k výuce jazyků nabízený žákům ve spolupráci s Britskou radou. Při zkoušce žák zažije úspěch i mimo hodinu angličtiny a dostane vysvědčení – celoživotně platný certifikát o úspěšném vykonání zkoušky přímo z anglického univerzitního města Cambridge. Zkoušky KET a PET for schools navazují na zkoušky YLE (Young Learners Exams) pro mladší žáky a jsou určeny pro žáky 2. stupně.

 

 

Základní škole, Praha 13, Mládí 135, byl Univerzitou v Cambridge udělen certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky konalo v minulém šk. roce všech našich 49 žáků 9. ročníku, dále 10 žáků 7. ročníku (na šestiletá gymnázia) a 29 žáků 5. ročníku (na osmiletá gymnázia). Podle zveřejněných výsledků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dosáhli žáci naší školy opět z  českého jazyka i  z matematiky nadprůměrných výsledků ve srovnání s celostátním průměrem přihlášených uchazečů o studium. Všechny výsledky našich uchazečů byly výrazně nad celostátním průměrem, což dokládá níže připojená tabulka, kterou jsme obdrželi od ředitelky Centra.

Hned v prvním týdnu školy se žáci 7., 8. a 9. tříd zúčastnili Festivalu vědy. Téma letošního roku bylo: Věda v profesích. Vysoké školy, vědecké a volnočasové instituce připravily bohatý program. Střed Vítězného náměstí a přilehlá Technická ulice se změnily ve velkou laboratoř pod širým nebem, kde se přítomní mohli poučit, pobavit, za prokázané vědomosti získat drobné dárky. Akce nabídla mnoho inspirací k zájmové činnosti. Starším účastníkům možná pomohla v úvahách o výběru budoucího povolání. Dojmy z festivalu mají žáci možnost vyjádřit formou referátů v hodinách především přírodovědných předmětů.
Basketbalová škola Tygři Praha zprostředkovala žákům 2. a 3. tříd ukázku basketbalového tréninku. Naše žáky trénink zaujal, což je vidět z fotografií dále v článku. Kdoví, jestli mezi našimi žáky nedříme budoucí basketbalová hvězda.

V soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů se žákům ze ZŠ Mládí dlouhodobě daří. Už pravidelně se účastní i republikového finále, kde se v rámci desetiboje střetávají stovky nejlepších závodníků. To letošní se konalo v Brně a jedinou zástupkyní z obvodu Prahy 5 a 13 byla Ema Adamková, která se na závod dlouhodobě a zodpovědně připravovala. Její píle a vytrvalost přinesla své ovoce a Ema si z republikového finále odvezla stříbrnou medaili. Gratulujeme!

Mít příležitost hostit u sebe doma zahraničního kamaráda a strávit s ním celý týden je vždy pro každého žáka velká příležitost a také zkušenost. Snažíme se, aby byl tento týden pro obě zúčastněné strany přínosný a aby si z něj žáci odnesli samé pozitivní zážitky. Na závěrečné schůzce s koordinátorkou projektu měli žáci příležitost celou akci zhodnotit a podělit se s ostatními o své názory a zážitky. Tuto zpětnou vazbu od našich žáků naleznete dále v článku.

Die Möglichkeit, einen ausländischen Freund zu Hause aufzunehmen und eine Woche mit ihm zu verbringen, ist für jeden Schüler eine großartige Gelegenheit und Erfahrung.

Wir bemühen uns, diese Woche für beide Interessengruppen vorteilhaft zu gestalten und den Schülern eine positive Erfahrung zu machen.

Beim abschließenden Treffen mit dem Projektkoordinator hatten die Schüler die Möglichkeit, die Veranstaltung zu bewerten und ihre Meinungen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen.

Sie finden dieses Feedback unserer Schüler später im Artikel. Dieses Feedback wurde aus tschechish übersätzt.

Třetí setkání projektu Vitual and Real in our Life nás zavedlo do městečka Motta di Livenza poblíž italských Benátek. Pracovat budeme opět společně s našimi partnery z Francie, Německa, Španělska a samozřejmě Itálie. Tématem příštích dní je vztah virtuálního a reálného k našim mimoškolním životům a aktivitám.

V polovině května proběhlo v naší škole závěrečné setkání v rámci dlouholetého partnerství s rakouskou školou Neue Mittelschule Groß Sankt Florian, která se nachází ve Štýrsku (Steiermark). Navštívilo nás 18 žáků a 9 pedagogických pracovníků z této školy. Zapojení žáci si pravidelně po dobu 4 let pod vedením své třídní učitelky, paní Anny Schönnegger, dopisovali s našimi žáky, současnými deváťáky.

Mitte Mai fand in unserer Schule ein Abschlusstreffen im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit der österreichischen Neue Mittelschule Groß Sankt Florian in der Steiermark statt. Wir wurden von 18 Schülern und 9 Lehrern dieser Schule besucht.

Die beteiligten Schüler korrespondierten unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Anna Schönnegger 4 Jahre lang regelmäßig mit unseren Schülern, den aktuellen Neunten.

Ve čtvrtek 30.5. proběhla v prostorách školy akce Klubu přátel školy při ZŠ Mládí - Den dětí. Díky skvělému týmu rodičů a výborné náladě podpořené krásným počasím panujícím po celé odpoledne se akce vydařila. Děti, kterým bylo odpoledne určeno především, si ho opravdu užily. Byly pro ně připraveny soutěže, tancování, malování na obličej, kadeřnictví, kreativní dílny a samozřejmě i občerstvení.
Poděkování patří všem rodičům i žákům, kteří se podíleli na organizaci této úspěšné akce.
Do nového roku vstoupila naše škola s prestižními tituly - Národní cenou České republiky a mezinárodním manažerským oceněním EFQM.
 
Základní škola Mládí opět získala významnou Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Stalo se tak opakovaně po dvou letech, kdy jsme znovu zpracovali Podkladovou zprávu a následně proběhlo externí hodnocení podle Statutu Národní ceny ČR a mezinárodních standardů.
 
Více se dozvíte dále v článku ...

V roce 2018 si připomínáme 110. výročí založení školy ve Stodůlkách, jejíž následovnicí je současná škola, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 13, MLÁDÍ 135. K připomenutí historie škol, které v původní budově i v později přistavené budově sídlily, připravujeme několik akcí. Výročí jsme se věnovali v celoškolním projektu k Evropskému dni jazyků, a kromě jiných akcí to byla také Akademie k oslavám 110. výročí. V tomto článku dále naleznete seznam pedagogů, kteří v této budově za 110 let působili a také seznam ředitelů i řídících učitelů.

Žáci a učitelé naší školy se mimo již sedmiletého zapojení do projektu ERASMUS+ věnují i dalším projektům spojeným s Evropskou unií. Jedním z nich jsou aktivity na portálu eTwinning, jejichž cílem je propojování evropských škol a pomoc s mezinárodními projekty spolupráce.

uvodnilogo_male
 

V závěru roku 2016 se naše škola stala nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace 2016, který získala v rámci Národní ceny kvality ČR a současně získala mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Více dále v textu …

 

Diplom - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Diplom - Mezinárodní EFQM

Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.